Al het nieuws

Overeenstemming regeling eerder stoppen met werken in de Waterbouw

Na een lang traject hebben we op donderdagavond 18 november overeenstemming bereikt met werkgevers over de invoering van een regeling die eerder stoppen met werken mogelijk moet maken. De RVU-regeling.

De regeling

In de achterliggende maanden heeft een werkgroep van werkgevers en bonden alle mogelijkheden grondig onderzocht. Kern van de regeling is dat oudere werknemers drie jaar voor hun AOW-leeftijd de mogelijkhed krijgen om te stoppen met werken en deze moet ingaan per 1 januari 2022.  De werknemer die gebruik maakt van deze regeling ontvangt een jaarlijkse bruto uitkering van € 22.164,- (bedrag 2021). Dit is het fiscaal maximale bedrag dat mag worden uitgekeerd. De sector Waterbouw gaat deze uitkering doen.

Het betreft een vrijwillige regeling en je bent als werknemer uiteraard niet verplicht gebruik te maken van deze regeling. Ieder individu maakt zijn/haar eigen afweging. We maken nog afspraken zodat iedere werknemer waar gewenst individueel advies 'op maat' kan krjgen.

Nu verder

De komende weken gaan we hard aan het werk om de afspraak verder uit te werken. Zodra er ontwikkelingen zijn informeren we jou meteen.

Ook werken we de komende tijd meer initiatieven uit die een bijdrage moeten leveren aan de bevordering van de duurzame inzetbaarheid.

Gijs Lokhorst,
Onderhandelaar cao waterbouw
M: 06 5120 2970
E: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl