Ontwikkelingen cao Waterbouw

Vlak voor de feestdagen nog even een update over een behoorlijk aantal onderwerpen waar we de achterliggende weken en maanden erg druk mee zijn geweest. Genoeg ontwikkelingen om je even in mee te nemen.

Cao Waterbouw

Na het bereiken van een onderhandelingsresultaat voor de cao Waterbouw voor 2021–2022 zijn er in de redactiecommissie vragen ontstaan over de formulering van de cao-teksten rondom de nieuwe vakantieregeling. Daarom is besloten hier onafhankelijk deskundig onderzoek naar te laten doen. Dit heeft geleid tot de toevoeging van twee definities in de cao met betrekking tot het loonbegrip (artikel 1.12) en referteloon (artikel 1.13). In de artikelen 18.3 (vakantietoeslag), 20.3 (structurele eindejaarsuitkering), 37.4 (vakantie), 38.4 en 38.5 (bijzonder verzuim) wordt naar de nieuwe definities verwezen, die o.a. van belang zijn voor de berekening van de vakantietoeslag en de waarde van een te betalen vakantiedag. Hopelijk geeft het werknemers en werkgevers de gewenste duidelijkheid.              

De cao Waterbouw is nu aangemeld bij het Ministerie SZW, met het verzoek om over te gaan tot een algemeen verbindend verklaring. De nieuwe tekst van de cao Waterbouw vind je hier 

Onderhandelingen nieuwe cao Waterbouw

De volgende cao-onderhandelingen starten al weer in februari 2022. De tijd van voorbereidingen is aangebroken. Jullie kunnen nu al met suggesties, ideeën en voorstellen komen. Op de nieuwe website van CNV VAkmensen kun je het hele cao-traject volgen, ideeën plaatsen en meepraten.  Je kunt met verbetervoorstellen komen of reageren op anderen die onder dezelfde cao vallen, je collega’s dus. Wij geven antwoord, reageren en gaan met jou en je collega’s in gesprek. Wij willen weten wat er leeft en speelt bij jou en je collega’s op de werkvloer. Zodat we daar optimaal en met elkaar op kunnen inspelen!

Alle cao’s krijgen hun eigen pagina. Dus ook die van jou.

>> Ga naar de cao-pagina Waterbouw <<

Natuurlijk kon je bij CNV Vakmensen al meepraten over je cao, namelijk op Je Achterban. Misschien heb je hier wel eens op gekeken of zelfs een account aangemaakt. Je Achterban is de laatste jaren enorm gegroeid. En we moeten meebewegen. Daarom hebben we het onderdeel van de website van CNV Vakmensen laten worden. We starten met een schone lei. Als jij op Je Achterban al een account had, dan verhuist die niet mee. In de nieuwe omgeving kun je eenvoudig zelf een nieuw account aanmaken.

Om als lid een account aan te kunnen maken heb je je lidnummer nodig{$USER[external_id]}

BTER cao Waterbouw

De BTER cao Waterbouw is afgesloten met een looptijd van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2022 en is algemeen verbindend verklaard door het Ministerie SZW. Hierin is onder andere de afdracht van 2,5% premie aan het O&O-fonds Waterbouw geregeld.

Cao PAWW

Cao-Partijen hebben besloten om de cao PAWW, de private aanvulling van de WW en WGA regeling voor medewerkers onder de cao Waterbouw,  voort te zetten voor de periode van 5 jaar, te weten van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027. De premie daalt in 2022 van 0,4% naar 0,2%. Deze regeling zorgt voor aanvulling in het derde WW-jaar.

Regeling vervroegde uittreding Waterbouw

Cao-Partijen hebben op basis van onderzoek door een paritaire werkgroep in november 2021 besloten tot een sectorale regeling voor vervroegde uittreding, RVU Waterbouw, waarbij medewerkers van 64 jaar en ouder, die drie jaar voor hun pensioen staan, eerder kunnen stoppen met werken.

De regeling wordt per 1 januari 2022 ondergebracht in de cao Bedrijfstak eigen regelingen (BTER) Waterbouw en zal naar verwachting rond februari 2022 operationeel zijn. Naast cao-medewerkers die werken in een beroep conform de functie-indeling in de cao Waterbouw, zal de regeling een bredere werking krijgen, zodat ook medewerkers die in het buitenland werkzaam zijn en aan de voorwaarden voldoen, hiervan gebruik kunnen maken. Aan de definitie van deze doelgroep en randvoorwaarden wordt nog gewerkt. De premie per 1 januari 2022 is 0,30% voor werkgevers en 0,15% voor werknemers.

Financieel maatwerk gesprek

Belangstellenden, deelnemers aan de RVU regeling Waterbouw krijgen een financieel maatwerk gesprek aangeboden door het O&O-fonds Waterbouw, als onderdeel van de duurzame inzetbaarheidscampagne die eveneens in 2022 van start gaat. Meer informatie volgt zodra beschikbaar.

Pensioenfonds BPF Waterbouw

Het bestuur van het pensioenfonds BPF Waterbouw heeft de pensioenpremies voor 2022 ongewijzigd vastgesteld: de premie voor de basisregeling blijft 17,2% en de premie van de spaarregeling blijft gehandhaafd op 3,0%. Dit besluit is mede ingegeven door de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel.

Nieuwe pensioenstelsel

In het pensioenakkoord van 2019 zijn afspraken gemaakt die leiden tot een nieuw pensioenstelsel. De nieuwe pensioenwet treedt uiterlijk 1 januari 2023 in werking. Cao-Partijen hebben zich het afgelopen jaar in een aantal kennissessies laten informeren over de complexe overgang van het oude naar het nieuwe stelsel, het wettelijk kader en de rolverdeling tussen sociale partners en het bestuur BPF Waterbouw. Tussen 2023 en uiterlijk 1 januari 2027 moeten Cao-Partijen Waterbouw, die in dit proces leidend zijn, samen met BPF Waterbouw de overgang naar het nieuwe stelsel regelen. Op een later moment zullen we specifiek terugkomen op dit onderwerp.

Er is in deze moeilijke tijd veel van je gevraagd. In moeilijke omstandigheden de werkzaamheden uitvoeren en daarnaast tal van ontwikkelingen op wet- en regelgeving en cao.

Blijf betrokken; denk en praat mee

Het komend jaar is er veel te doen. Belangrijk dat jij als lid laat horen wat jij belangrijk vindt. Ik doe een beroep op je om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen. Laat je horen.

Ik wens jou en je geliefden hele fijne kerstdagen en een fijne jaarwisseling .Blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

Gijs Lokhorst
Onderhandelaar cao waterbouw