Nieuwe cao Waterbouw nog niet in zicht

Op woensdag 6 april hebben we voor de tweede keer onderhandeld over een nieuwe cao Waterbouw. Een onderhandelingsresultaat is helaas nog niet in zicht. Wel hebben cao partijen voortgang geboekt over de wijze waarop de Regeling Vervroegd Uittreden ook van toepassing kan worden voor werknemers die in het buitenland werkzaam zijn. Werkgevers gaan terug naar hun bestuur om nadere afstemming te zoeken. Binnen CNV Vakmensen vindt verdere strategische afstemming plaats binnen de cao Commissie Waterbouw (werkende leden in de sector waterbouw).

Voortgang cao onderhandelingen

Inkomen

CNV Vakmensen heeft voorgesteld de lonen met 4% structureel te verhogen en daarnaast ook de eindejaarsuitkering te verhogen met 1%. Ook de vergoedingen moeten met dat percentage worden verhoogd.
Werkgevers hebben geen mandaat om in de buurt te komen van onze inzet. De komende periode moet blijken of het verschil overbrugd kan worden.
We moeten ons realiseren dat alles er op gericht is de 'schade' op de koopkracht te beperken. We zullen als bond niet in staat zijn alle gevolgen van de oplopende inflatie op te vangen.

Reiskosten

Werkgevers zijn van mening dat de huidige afspraak (€ 0,40 per kilometer) in de cao al ver boven de afspraken in andere cao's is en een verdere verhoging is niet bespreekbaar voor werkgevers. De oplossing moet vanuit de politiek komen, het fiscaal vrij deel van € 0,19 per kilometer moet worden verhoogd.

Cao-Commissie

We gaan ons intern beraden over onze vervolgstap. Dit doen we in samenspraak met onze cao Commissie. Wil jij meer weten over het werk van de cao-commissie? Laat het mij weten en ik neem contact met je op.

Volgende cao onderhandelingen

We hebben nog geen nieuwe afspraak gemaakt om verder te onderhandelen. Het woord is nu aan de leden en werknemers. We hebben een gevoel nodig over de oplossingsrichting in het onderhandelingsproces.

Laat je horen

Ik heb jouw steun en mening nu nodig. Niet volgende maand of volgend jaar, nu en komende week. Het gaat om jouw cao en jij bent nu aan zet.
Reageren kan meteen op de cao-pagina of door het sturen van een e-mail aan g.lokhorst@cnvvakmensen.nl

Ga direct naar de cao-pagina

Lid worden

Meer dan ooit is duidelijk dat we samen druk op de ketel moeten zetten. Lid zijn van de bond is daarbij cruciaal.
Maak je ongeorganiseerde collega lid van de bond. Voor elk door jouw geworven lid ontvang je een bon en een leuk cadeautje! Ga naar https://www.cnv-ledenwerven.nl/

Regeling Vervroegd Uittreden Waterbouw

We hebben met werkgevers een aanpak gevonden om de regeling vervroegd uittreden ook voor werknemers in het buitenland van toepassing te laten zijn. Op dit moment wordt er gewerkt aan een laatste juridische check. Wanneer er 'witte rook' is zal ik jullie meteen informeren.

Met vriendelijke groet,

Gijs Lokhorst
Onderhandelaar cao waterbouw
E: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl
M: 06-51202970

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error