Geen perspectief op nieuwe cao Waterbouw

Op donderdag 10 september 2020 hebben cao partijen voor de derde keer met elkaar onderhandeld over een nieuwe cao Waterbouw. Er is geen enkel zicht op het maken van nieuwe afspraken, geen enkel zicht op een loonsverhoging. In deze tijdgeest tot nieuwe cao afspraken komen is onmogelijk gebleken.

Nullijn
Door de PFAS, Stikstof en nu zeker ook door de Corona crisis heeft de sector het volgens werkgevers dusdanig zwaar dat er geen enkele ruimte is voor een verhoging van de lonen. Zelfs prijscompensatie (aanpassing van de lonen met percentage gestegen lasten) is voor de werkgevers nog steeds een onbegaanbaar pad. Volgens werkgevers is elke verhoging van de personeelskosten onverantwoord.

Volgens werkgevers zijn inmiddels honderden banen in de flexibele schil rond de bedrijven verloren gegaan. De prioriteit van werkgevers ligt nu bij het behouden van het vaste personeel en dat is al een hele grote uitdaging aldus de werkgevers.

Hoe nu verder? Welke opties zijn er?

  • De mogelijkheid is aanwezig om de cao ongewijzigd te verlengen. Indien we als bonden daarmee instemmen en onze handtekening plaatsen kunnen we een AVV (Algemeen Verbindend Verklaring) aanvragen bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De cao is dan voor iedereen van toepassing.
Gevolg is dat we vanaf 2021 praten over een nieuwe cao in 2021.
  • De mogelijkheid bestaat ook de cao ongewijzigd te verlengen zonder onze handtekening en instemming. In dat geval kan er geen AVV worden aangevraagd. Signaal kan zijn dat je op die manier je ongenoegen uit. Nadeel is dat ongeorganiseerde werkgevers en werknemers niet ‘gedekt’ zijn door de cao.
  • Laatste optie is geen genoegen te nemen met bovenstaande opties en werknemers op te roepen ‘in beweging’ te komen. Met andere woorden: vormen van acties uitwerken en uitvoeren.

Het is aan jou en je collega’s om de volgende stap te bepalen. Laat me weten hoe je er over denkt en welke stappen gezet moeten worden. Laat me dit binnen twee weken. >> Dat kan 24/7 per dag op www.jeachterban.nl/waterbouw/ <<

Zwaar werk regeling
CNV Vakmensen heeft tijdens de twee onderhandelingsronde een aanvullend voorstel ingediend bij de onderhandelingen. De bond wil aansluiting zoeken bij het pensioenakkoord en het mogelijk maken om drie jaar eerder te stoppen met werken. Het gaat hier om een regeling in het kader van zwaar werk.

Werkgevers in de sector Waterbouw zijn wel bereid de komende tijd verder te onderzoeken en onderhandelen over een dergelijke regeling. Werkgevers hebben aangegeven geen harde toezeggingen te kunnen doen gelet op het feit dat niet duidelijk is wat de kosten zijn van een dergelijke regeling.

Samen ben je sterk!
Maak ook je ongeorganiseerde collega lid! Hoe meer leden, hoe sterker we samen staan aan de onderhandelingstafel. Kijk hier voor de actie!

Met vriendelijke groet,

Gijs Lokhorst
Onderhandelaar cao Waterbouw
E-mail: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl