Al het nieuws

Cao-onderhandelingen Waterbouw starten een maand later

De cao-onderhandelingen zijn op woensdag 17 februari 2021 niet van start gegaan. Coronamaatregelen maakten het cao-partijen op deze datum onmogelijk om fysiek bijeen te komen. Alle voorbereidingen en seinen staan op groen om op woensdag 17 maart wel van start te gaan. Werkgevers en bonden hebben elkaar wel gesproken.
Uitwerking pensioenakkoord
Op 22 januari en 17 februari hebben we als cao-partijen intensief gesproken over de uitwerking van het pensioenakkoord. We hebben in beeld gebracht wat exact de positie is van de werkgevers en de bonden als het gaat om de wijzigingen binnen het pensioenstelsel. Besloten is de mogelijke opties goed in beeld te brengen om uiteindelijk tot een nieuwe bedrijfstakpensioenregeling te komen die passend is bij de sector waterbouw. 
Cao-partijen laten zich bijstaan en ondersteunen door een extern bureau met veel kennis en ervaring over dit onderwerp. Natuurlijk kunnen we als CNV Vakmensen ook binnen de bond een beroep doen op veel aanwezige kennis en ervaring.

Twee soorten pensioencontracten
Door de uitwerking van het pensioenakkoord kennen we straks uiteindelijk maar twee soorten toegestane pensioencontracten te weten een 'verbeterde premieregeling' of het 'nieuwe pensioencontract'. Beide contracten zijn premieregelingen, al dan niet in een individuele of collectieve variant.
Wij gaan de komende periode de voor- en nadelen van beide genoemde regelingen in kaart brengen. Natuurlijk leggen we een verbinding met de huidige bedrijfstakpensioenregeling en de typische eigenschappen die bij onze sector passen.
Daarnaast brengen we (voor zover mogelijk) in kaart wat de mogelijkheden en consequenties zijn van het 'invaren' van de huidige aanspraken in een nieuwe regeling. Hierover bestaat nog veel onduidelijkheid.

Betrokkenheid
Vanzelfsprekend zullen we als CNV Vakmensen je op de hoogte houden van de voortgang en ontwikkelingen als het gaat om dit onderwerp. Ook zullen we waar nodig en gewenst je om een mening en/of besluit vragen. Ook bestaat de mogelijkheid je actief met dit proces bezig te houden door deel uit te maken van een 'Pensioencommissie Vakmensen Waterbouw'.
Deze commissie zal ik dan actief betrekken bij inhoud en voortgang. Wil je hier deel van uitmaken? Stuur me dan een e-mail en ik noteer je naam.

Cao-traject, praat mee!
De cao-commissie Waterbouw stelt de definitieve voorstellen vast. Op 17 maart gaan de onderhandelingen van start. Via nieuwsbrieven en www.jeachterban.nl/waterbouw houden we je op de hoogte en praat op Je Achterban ook mee over alle stappen in het cao-traject  Laat je horen en geef je mening over inhoud en proces. Het gaat om jouw cao. Heb je vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief?
<<Ga dan meteen naar Je Achterban.>>

Maak je collega lid
Lid zijn van de vakbond is belangrijker dan ooit. Samen staan we sterk en kunnen we een vuist maken. Maak je ongeorganiseerde collega lid van de bond.

Gijs Lokhorst, onderhandelaar cao Waterbouw
M 06 5120 2970 / E g.lokhorst@cnvvakmensen.nl