Alle pijlen gericht op RVU-regeling Waterbouw

Aan het eind van 2021 hebben we als cao-partijen Waterbouw besloten dat er een regeling komt die het mogelijk maakt om drie jaar eerder te stoppen met werken, de zogeheten Regeling Vervroegd Uittreden Waterbouw. Op dit moment werken we er met man en macht aan om deze RVU-regeling operationeel te krijgen. Dit heeft ook enige gevolgen voor het traject van cao-onderhandelingen dat op punt van beginnen staat. via deze nieuwsbrief kort de actuele stand van zaken.

Uitwerking RVU-regeling kost bakken tijd

Onze doelstelling is om de RVU-regeling met ingang van 1 april 2022 van kracht te laten zijn. Daarvoor moet veel werk gebeuren. De gehele juridische inrichting en vormgeving van de regeling, de administratieve inrichting, opstellen en vaststellen van statuten en reglementen, de notaris enz. enz.
Zodra we dit traject hebben afgerond en alle informatie en details kunnen delen, zal CNV Vakmensen je onmiddellijk informeren via de nieuwsbrief en via de cao-pagina op onze website (www.cnvvakmensen.nl). Je zult begrijpen dat het allemaal in orde moet zijn en juridisch houdbaar alvorens je een dergelijke nieuwe regeling het levenslicht laat zien.

Gevolgen cao-onderhandelingen

Na goed overleg met de werkgevers hebben we besloten de start van de cao-onderhandelingen vast te stellen op woensdag 16 maart 2022. Na de toelichting op de cao-voorstellen gaan we ook meteen onderhandelen.
Je hebt nog geen cao-voorstellen gezien? Dat klopt! De cao-commissie Waterbouw van CNV Vakmensen moet de definitieve voorstellen nog vaststellen en heeft daar nu iets meer tijd voor.
De commissie is wil heel graag van de leden input voor die voorstellen en geeft je de kans tot en met volgende week vrijdag 11 februari 2022 nog met voorstellen te komen.

Jouw ideeën voor de cao

Heb jij ideeën over wat er in jouw nieuwe cao moet komen? Plaats jouw idee, of ideeën op de cao-pagina Waterbouw. Je kunt daar het hele cao-traject volgen en tijdens alle fases meepraten, reageren op anderen en je vragen stellen. 

Ga direct naar de cao-pagina

Maak gebruik van deze buitenkans en geef aan wat er in de cao Waterbouw opgenomen of gewijzigd moet worden.

Samen sterk

Door solidariteit en er samen achter te staan, kunnen we veel bereiken. Dat heeft het verleden aangetoond. Die goede cao van nu is niet vanzelf gekomen maar door een hoge organisatiegraad. Door lid te zijn maak je onze onderhandelingspositie sterker en kunnen we nog betere afspraken maken. Maak je ongeorganiseerde collega lid, het is de hoogste tijd weer zij aan zij te staan.

Gijs Lokhorst
Bestuurder CNV Vakmensen/onderhandelaar cao Waterbouw
M 06-51202970
E  g.lokhorst@cnvvakmensen.nl