Update HeidelbergCement cao: slikken of stikken?

Op 13 november hebben we van de werkgever te horen gekregen: Slikken of Stikken? Kortom, het bod van 27 september is volgens de werkgever het hoogst haalbare! Na overleg met de kaderleden, hebben we besloten het bod aan jullie voor te leggen. Wij willen nu graag jullie mening horen.

Waar stemmen we voor / tegen?

Bij instemmen met dit bod is de cao HCNL een feit. Onderhandelen puur op onderwerpen die voor u relevant zijn, wordt daardoor moeilijker.
Voor ons heeft altijd voorop gestaan: Harmoniseren is ook investeren. Dit zien we niet terug in dit bod van de werkgever.

Duurzame inzetbaarheid
Een goed generatiepact is meer dan alleen de mogelijkheid bieden om minder dagen te werken (met verlies van opbouw van rechten). Er moet ook voordeel voor de werknemers ontstaan. Het voorstel van de werkgever, betekent alleen maar meer flexibiliteit voor de werkgever en daar betalen jullie dan uiteindelijk zelf de rekening voor.

Loondoorbetaling bij ziekte
Positief is dat de werkgever bereid is om in het tweede ziektejaar procentueel meer bij te dragen. We zien echter geen enkele beweging daar waar het gaat om voor jullie hele belangrijke punten:
- het betalen van de overuren bij ziekte
- de 2,5% toeslag over het vast overeengekomen loon

Loonontwikkeling
Er wordt 2 x 3,5% per jaar (2019 – 2020) geboden en een eenmalige uitkering van 0,25% (nog in 2019 uit te keren).

Wij zijn als onderhandelingsdelegatie uitonderhandeld en teleurgesteld in dit bod van de werkgever.

Ik val in herhaling, maar voor ons staat nog steeds voorop dat praten over één nieuwe cao een kans is om te kijken naar wat het betekent om een goede werkgever te zijn met moderne arbeidsvoorwaarden anno 2019. Harmoniseren is ook investeren: de nieuwe cao is geen uitruil van arbeidsvoorwaarden tussen ENCI, Mebin en Sagrex.

Deze nieuwsbrief wordt vergezeld van een stemformulier. Hierop kun je je stem uitbrengen. Deze moet uiterlijk maandagochtend 9 december om 9.00 uur bij ons op het secretariaat zijn. Indien je het stemformulier per mail terugstuurt, graag naar: secretariaatcollectief@cnvvakmensen.nl o.v.v. M1911 1268/WT/gk stem HCNL cao.

Er is ook een mogelijkheid om je stem per post uit te brengen. Stuur deze dan naar CNV Vakmensen, Secretariaat Collectief, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht.

Mede namens onderhandelingsdelegatie Ramon van Buuren en Paul Luijten,

Willem Timmer en Gerard van Cuijk
Bestuurders CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads