Al het nieuws

Uitnodiging ledenvergadering voor de Cao Mebin

Zoals vermoedelijk bekend bij jullie is begin januari de Mebin-cao verstreken. Normaliter worden jullie voorafgaand aan dat moment gevraagd wat jullie wensen zijn voor de verlenging van de cao, maar dit jaar loopt dat iets anders. Om het daar met elkaar over te hebben, nodigen wij jullie graag uit voor een online ledenvergadering op woensdag 26 mei 2021.

Wat is er aan de hand?
We zijn met jullie directie al een tijdje aan het harrewarren over de verlenging van de cao. De directie stelde zich in op het standpunt dat er geen verlenging van de cao meer zou plaatsvinden, maar dat de eerstvolgende cao die afgesproken zou worden, een cao voor Heidelberg Nederland zou zijn.

Eén cao voor Heidelberg Nederland?
Het bedrijf wil dat al jaren. Het idee is dat alle medewerkers die in Nederland onder ENCI, Mebin of Sagrex werken, dan onder één cao zouden vallen. Weliswaar is afgesproken dat daartoe een aantal onderzoeken gedaan zouden worden, maar nooit is afgesproken dat de cao die nu verstreken is, ook de laatste Mebin-cao zou zijn. Het hele optuigen van die nieuwe cao is een enorm tijdrovend proces, waarvan we niet weten wanneer dat klaar zal zijn. Twee dingen weten we in ieder geval zeker: de leden hebben grote vraagtekens bij een Heidelberg-cao en de totstandkoming van zo’n nieuwe Heidelberg-cao vraagt ook echt veel tijd.  

Maar dan verleng je toch gewoon de bestaande cao?
Precies. Dat is ook gebruikelijk momenteel. Het is namelijk in verband met Corona lastig om ledenvergaderingen te organiseren. Daarom worden op dit moment met bedrijven “korte klap’ cao’s afgesproken: het gaat dan om een cao waarin alleen afspraken gemaakt worden over looptijd en loon. Niet alleen uitermate geschikt om de Corona-periode mee te overbruggen, maar ook om de huidige situatie bij Mebin het hoofd te bieden. Op die manier heeft iedereen dan namelijk ruim de tijd om alle onderzoeken etc. die afgerond moeten worden, ook rustig af te ronden. Daarna kan je als leden je oordeel geven over wat dat dan heeft opgeleverd.

Wil de directie nu wel of niet verlengen?
Goede vraag. De directie zegt dat het nog wel een keertje de Mebin-cao wil verlengen, maar wil dat allereerst pas doen wanneer er weer fysieke vergaderingen met de medewerkers kunnen worden georganiseerd. Dat kan dus nog tot ver na de zomer gaan duren.

Daarnaast wil zij nu geen openheid geven over de condities waaronder zij de cao nog een keer wil verlengen. Het zou dus goed mogelijk zijn, dat het bedrijf na de zomer verklaart slechts een cao af te willen sluiten, wanneer je ermee akkoord gaat dat dat ook echt de laatste keer is. Wij vinden deze gang van zaken niet langer acceptabel en vinden dat er nu zonder verdere voorwaarden een cao afgesloten dient te worden die in ieder geval looptijd en loonsverhoging regelt. Daarnaast hebben verschillende leden aangegeven ook graag een zogenaamde zwaar werkregeling af te willen spreken, vergelijkbaar aan die we kennen voor de werknemers die vallen onder de cao Bouw en Infra.

Online ledenvergadering woensdag 26 mei 2021 van 20.00 tot 21.00 uur
We willen de directie laten weten wat we van ze verwachten en stellen hen nogmaals in de gelegenheid om met ons een cao af te sluiten. Uiteraard kunnen we niet voorspellen wat daarop de reactie zal zijn, maar het ziet er niet naar uit dat men daar zonder slag of stoot mee akkoord zal gaan. Voordat we dat doen, willen we graag met jou en je collega’s in gesprek over de ontstane situatie en nodigen wij jullie uit voor een digitale online vergadering op woensdag 26 mei van 20.00 tot 21.00 uur. We zullen ons ook moeten beraden of we onze eisen kracht bij gaan zetten.

Stuur een mailtje naar g.vancuijk@cnvvakmensen.nl om je aan te melden voor deze digitale vergadering. Wij sturen je uiterlijk 25 mei de link waarmee je op een eenvoudige manier in deze digitale vergadering komt.

Stand van zaken cao Onwerkbaar weer en vakantie/overwerk/Tijd voor tijd
Al enige tijd geleden hebben wij een reactie gestuurd naar de directie over de Cao Onwerkbaar weer en de problemen die er nog steeds zijn over het uitbetalen van de overurentoeslag in relatie tot het opnemen van vakantiedagen en Tijd voor Tijd. Helaas hebben we hier nog steeds geen reactie op ontvangen. We hebben recentelijk de directie wederom verzocht hierop te reageren. Ook dit onderwerp willen wij 26 mei graag met jullie bespreken. En mocht jij nog loonstroken en urenoverzichten aan willen leveren vanaf januari 2020 tot heden, om door kunnen rekenen hoeveel overwerktoeslag jullie mislopen, dan kan je die per mail sturen naar g.vancuijk@cnvvakmensen.nl.

Gerard van Cuijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-20 13 40 89
g.vancuijk@cnvvakmensen.nl