Uitnodiging leden Mebin

Op 28 mei hebben CNV Vakmensen en FNV onderhandelaars van Mebin, Sagrex en ENCI de hele dag met elkaar onderhandeld over de nieuw HCNL cao met Heidelberg Cementgroep Nederland. Zoals al eerder in de berichtgeving aan jullie duidelijk werd, verliepen deze onderhandelingen moeizaam.

Aan het einde van de onderhandelingsdag hebben we van de werkgevers een eindbod gekregen met een keuze uit twee opties: 

1e optie

 • Looptijd 1 jaar
 • Loon:
  • 2% per 01-01-2019
  • 1% per 01-07-2019
 • Studie naar Generatiepact mogelijkheden (80-90-100) regeling.
 • Procesafspraak met betrekking tot functiehuis.
 • Pensioenafspraken verbetering van de regeling Nationale Nederlanden voor werknemers die niet vallen onder BPF Bouw/Mortel. Extra kosten voor rekening werknemers.

 2e optie

 • Looptijd 2 jaar
 • Loon:
  • 2% per 01-01-2019
  • 1% per 01-07-2019
  • 2% per 01-01-2020
  • 1% per 01-07-2020
 • Studie naar Generatiepact mogelijkheden (80-90-100) regeling.
 • Procesafspraak met betrekking tot functiehuis.
 • Pensioenafspraken verbeteren van de regeling Nationale Nederlanden voor werknemers die niet vallen onder BPF Bouw/Mortel. Extra kosten voor rekening werknemers.

Samen met jullie hebben we ingestoken op een loonruimte van 5 % voor een 1-jarige cao en de overige voorstellen; zie hiervoor de bijlage ‘cao voorstellen CNV Vakmensen’.

Kortom: eigenlijk ligt er dus alleen maar een concreet loonbod van 3% voor optie 1 met een looptijd van één jaar of optie 2 met een looptijd van twee jaar en een loonbod van 2 maal 3%. Dit vinden wij te weinig!

Er wordt enorm veel werk verzet door de werknemers. Daarnaast werken veel werknemers al jaren achtereen structureel heel veel over. Zij hebben al die jaren roofbouw gepleegd op hun lichaam. Zij verdienen meer aandacht om werk en privé te kunnen combineren. En in het belang van hun gezondheid is het ook belangrijk dat we goede afspraken kunnen maken dat zij meer dan de gebruikelijke twee dagen per week kunnen herstellen. 

Zeker nu het goed gaat met Mebin  en werknemers zich een slag in de rondte werken mogen de werknemers hiervan wat terug zien in loon en aanvullende afspraken in een passende cao. De inflatiecijfer voor het jaar 2019 lag in januari nog op 2.19% en is inmiddels gestegen naar 2.88% op jaarbasis dit is 0,12% minder dan het eindbod van de werkgever van 3% zonder dat er verdere kwaliteitsafspraken zijn gemaakt over duurzaam inzetbaarheid en ontwikkeling van werknemer.

Graag willen we met jullie in gesprek over de ontstane situatie en het eindbod aan jullie voorleggen. Vanuit de kaderbijeenkomst, die is gehouden op 4 juni, is besloten om het eindbod van de werkgever negatief voor te leggen aan de leden. Reden is dat het eindbod niet voldoet aan het mandaat dat de vakbonden hebben gekregen van de werknemers van Mebin. Omdat de vakantie nadert, moeten we al snel met elkaar om tafel.

Bij deze nodigen wij je uit voor een van de werknemersbijeenkomsten Mebin:

Amsterdam

11 juni

Aanvang 18:30

Locatie centrale

Mebin Madeweg

Rotterdam

13 juni

Aanvang 18:30

Locatie Vakbondshuis 

Pegasusweg 200 
3067 KX Rotterdam

Zwolle

17 juni

Aanvang 18:30

Locatie Vakbondshuis

Koggelaan 3a
8017 JH  Zwolle

Eindhoven

18 juni

 Aanvang 18:30

Locatie Vakbondshuis   

Dr. Cuyperslaan 47
5622 MA Eindhoven

Amersfoort

27 juni

 Aanvang 18:30

Locatie Vakbondshuis    

Stadsring 47
3811 HN Amersfoort

Graag zien wij je op een van deze avonden. Om inzicht te krijgen hoeveel deelnemers wij kunnen verwachten is aanmelden noodzakelijk. Dit kan per mail naar secretariaatcollectief@cnvvakmensen.nl 
Het grote belang om een van deze avonden bezoeken behoeven wij niet toe te lichten. Het gaat om uw arbeidsvoorwaarde voor de toekomst.

Mede namens: Ramon van Buuren kaderlid Mebin; Paul Luijten kaderlid Enci en Gerard Cuijk bestuurder Mebin CNV Vakmensen 

Willem Timmer,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 51 202 957
E w.timmer@cnvvakmensen.nl

Juist nu is het noodzakelijk dat er een sterke vakbond is bij HCNL. Wil jij ook een sterke bond? Meld dan nu een nieuw lid aan en ontvang een cadeaubon. Kijk op https://www.cnv-ledenwerven.nl/125jaar   voor meer informatie.

Downloads