Al het nieuws

Mebin, uitnodiging online ledenvergadering update spaarurenregeling

Op 22 februari 2022 hebben wij van de advocaat van Mebin een reactie ontvangen op onze sommatiebrief. Daarover willen wij graag met jullie in gesprek gaan. Graag nodigen wij jullie dan ook uit voor een online ledenvergadering op woensdag 16 maart 2022, van 19.30 tot 21.00 uur.

Kern inhoud sommatiebrief

Begin februari 2022 stuurden wij Mebin een sommatie. Daarin vroegen wij de directie van Mebin de – volgens ons – onterecht ingehouden spaaruren terug te boeken op het spaarurensaldo van betrokkenen. Het betreft:

  • De ingehouden spaaruren voor de 2 wachtdagen tijdens de vorstperiode van februari 2021 (onwerkbaar weer). Volgens ons handelt Mebin in dit geval in strijd met de wet- en regelgeving;
  • De spaaruren die zijn ingehouden tijdens de wintersluiting (2021-2022). In dit geval handelt Mebin volgens ons in strijd met de cao.

Spaaruren en de reactie van Mebin

Over de onterecht ingehouden spaaruren kunnen wij kort zijn. Mebin blijft bij haar standpunt en heeft een hele andere zienswijze als het gaat over de ingehouden spaaruren. Op dit onderwerp zijn vakbonden en Mebin elkaar niet genaderd.

Aanmelden

Wij horen graag of je bij de online ledenvergadering aanwezig bent. Je kunt dat doen door een e-mail te sturen naar g.vancuijk@cnvvakmensen.nl. Ook als je nog vragen hebt, kun je die stellen via dit e-mailadres.

Via onderstaande link kun je deelnemen aan de online ledenvergadering:

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Gerard van Cuijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-20 13 40 89
E  g.vancuijk@cnvvakmensen.nl