Leden akkoord met de nieuwe cao's Mebin en ENCI

Onlangs konden jullie schriftelijk je stem uitbrengen over het bereikte cao-onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao’s Mebin en ENCI. Veel leden hebben dit gedaan. De leden van CNV Vakmensen die hun stem hebben uitgebracht zijn unaniem akkoord gegaan met de nieuwe cao’s. Beide cao’s lopen tot en met 31 december 2022. Ook de FNV-leden hebben ingestemd met de nieuwe cao's.

Wij hebben jullie werkgever laten weten dat wij akkoord zijn met de nieuwe cao's.

De door alle partijen ondertekende onderhandelingsresultaten cao Mebin en cao ENCI gaan als bijlagen hierbij. Daarin kunnen jullie de gemaakte afspraken nalezen.

Hebben jullie nog vragen? Stuur dan een e-mail naar g.vancuijk@cnvvakmensen.nl

Gerard van Cuijk
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 13 40 89
E:  g.vancuijk@cnvvakmensen.nl

Downloads