Besluitenlijst cao-Mebin 19-12-2019

Namens de onderhandelingsdelegatie allereerst de beste wensen voor 2020.

U heeft uw stem kunnen uitbrengen tot uiterlijk 7 januari 2020. Veel leden hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en hebben via hun stem kenbaar gemaakt of zij voor of tegen het resultaat waren. Ik kan u melden dat leden van CNV Vakmensen unaniem met het resultaat hebben ingestemd. Het resultaat voldoet niet aan het mandaat die wij hebben gekregen van onze leden, vandaar ook geen principe akkoord maar een onderhandelingsresultaat.

Mandaat
Loonsverhoging per jaar 5% en wanneer wij terugkwamen met minder loonsverhoging dan moesten er afspraken zijn gemaakt over duurzaam inzetbaarheid. Dit betekende concreet een regeling die het mogelijk maakt om 4 dagen te gaan werken met de formule 80% werken 90% loon en 100% pensioenopbouw 6 jaar voor AOW. Dan kon de loonsverhoging minimaal 3,5% per jaar zijn.

Resultaat
3,5% loonsverhoging is gehaald met alleen nog geen concrete uitwerking van de 4-daagse werkweek. Wel komt de regeling in de nieuwe Mebin cao. En de komende looptijd van de nieuwe cao hebben wij afgesproken dat wij deze afspraak concreet gaan uitwerken zodat wij met de onderhandelingen hierover geen onderhandelingen hoeven te voeren. Verder stonden er nog wat punten in de voorstellen die wij helaas niet hebben weten te bereiken in de onderhandelingen. Maar deze gaan onverkort verder mee met de nieuwe onderhandelingen, eventueel met aanvullingen.

Er was nog tijd nodig om het onderhandelingsresultaat in tekst goed op papier te krijgen. Inmiddels is het onderhandelingsresultaat deze week ook akkoord. Deze vindt u als bijlage terug bij deze brief.

Ik wil alle leden bedanken voor hun inzet om dit resultaat te bereiken. Het was voor ons een grote steun en veel druk bij Mebin om tot dit resultaat te komen. Hoe meer leden actief betrokken bij de onderhandelingen hoe sterker de positie van ons als onderhandelaars.

Onderhandelingsdelegatie  Ramon van Buuren Mebin en Paul Luijten Enci.

Mede namens Gerard van Cuijk, bestuurder CNV Vakmensen, 06 20 13 4089, g.vancuijk@cnvvakmensen.nl

Willem Timmer,
Bestuurder CNV Vakmensen
06 51 202 957
w.timmer@cnvvakmensen.nl            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Downloads