Cao Bruil Beton & Mix + enquête

De cao looptijd is op 1 juli 2020 verstreken en dus is het tijd om de voorbereidingen te treffen voor gesprekken over een verlenging.

Wij hadden gehoopt dat de Coronacrisis was weggeëbd, zodanig dat we een normaal cao-proces konden gaan invullen, echter we hebben nog steeds te maken met maatregelen die een normale gang van zaken niet mogelijk maken. 

Om reden van de omstandigheden waarin we verkeren en het niet duidelijk is wanneer we in het nieuwe normaal terechtkomen, hebben we met de onderhandelingsdelegatieleden gesproken over een concept voor de cao-besprekingen. Welke wij je voorleggen en als de leden zich kunnen vinden in deze aanpak willen we in september de cao-besprekingen starten. 

Zoals aangegeven een normaal traject van ledenvergaderingen zit er niet in, zodoende willen wij voor de komende onderhandelingen inzetten om de cao ongewijzigd voort te zetten, voor een looptijd van één jaar met alleen een inzet op loon.

Dit doen wij om reden dat anders de sector een lange tijd na afloop cao geen zicht heeft op een eventuele loonsverhoging en dat vinden wij niet kunnen. Wij horen dat het redelijk tot goed gaat in de sector en daar mag de werknemer ook zijn deel van krijgen.

Bijgaand doen wij je een antwoordformulier toekomen waarbij zoals gezegd, twee vragen gesteld worden. Tevens is er ruimte om een uitgebreide mening aan ons kenbaar te maken. Wij verzoeken je het formulier uiterlijk 14 september terug te sturen en of te mailen. Wanneer uw collega’s ook graag het enquêteformulier willen invullen en willen opsturen heb ik daar geen bezwaar tegen. Dit vergroot alleen maar de draagvlak voor onze voorstellenbrief richting Bruil Beton & Mix.
Wij zullen onze loonvraag bepalen aan de hand van de uitkomst van de enquête, deze uitkomst zullen wij uiteraard met je delen.

Heb je nog vragen of opmerkingen, dan kan je mij altijd bellen, appen of mailen.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06  5120 2957
E. w.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads