Al het nieuws

Cao Bruil Beton & Mix

De leden werkzaam onder de cao Bruil Beton & Mix hebben ingestemd met een cao onderhandelingsronde met twee voorstellen.

De twee cao voorstellen die leden hebben aangegeven betreffen loon en looptijd van de cao.

Looptijd: 1 jaar
Loon: een verhoging van het loon met 5%
Het eindbod van de werkgever bij de vorige cao onderhandelingen is weliswaar door een krappe meerderheid van de leden geaccepteerd, maar zij zijn nog steeds van mening dat dit loonbod van de werkgever te laag is.

De eerste onderhandeling is op 22 juni geweest. Nadat wij elkaar uitvoerig hadden gesproken over de zwaarwerk-regeling, is een akkoord op de onwerkbaar weer regeling er gekomen. Dit akkoord is inmiddels getekend door de cao partijen. Ook is er gesproken over de looptijd van de cao en het loon.

Werkgever stelt ook als CNV Vakmensen een looptijd van 1 jaar voor.
Werkgever stelt voor om de lonen met 1,75% te verhogen per 1 juli 2021.

Er zit nog een groot verschil in de loonvraag van de vakbonden en wat de werkgever wil bieden op dit moment. Er is een vervolg onderhandelingsronde afgesproken op 31 augustus 2021. Na deze onderhandelingen zal ik jullie wederom informeren.
Ik wens jou voor nu een goede en gezonde vakantie toe.

Heb je nog vragen of opmerkingen, dan hoor ik die graag.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 20 29 57
E w.timmer@cnvvakmensen.nl