Cao Bruil Beton & Mix

Er is net een nieuwe cao Bruil Beton & Mix maar die loopt op 1 juli 2021 al weer af. Dit betekent dat de onderhandelingen weer gaan beginnen over de verlenging van de cao met nieuwe afspraken.

Wij hebben inmiddels verschillende gesprekken gehad met Bruil over de uitwerking van de Duurzaam Inzetbaarheidsafspraken in de huidige cao. Belangrijke onderdeel daarvan is om tot een regeling te komen om 3 jaar eerder te kunnen stoppen met werken voor de AOW-leeftijd. Dit heeft in de uitwerking meer tijd nodig dan gehoopt. Met name in de uitvoering zijn er nogal wat hobbels te gaan.
We hebben met Bruil afgesproken om na te gaan of wij de cao kunnen verlengen met enkel een loonafspraak.

Instemming nodig

Aan u als lid van CNV Vakmensen de vraag, kunt u instemmen met alleen afspraken over het loon?
Als u hiermee kunt instemmen, hoeveel ..% loonvraag zou ik mee moeten nemen naar de onderhandelingen voor een looptijd van de cao van 1 jaar?

Wanneer niet kunt instemmen met alleen een loonvraag, welke punten zouden meegenomen moeten worden naar de onderhandelingen?

Geef uw reactie voor 22 juni 2021. Deze kunt u mij mailen naar w.timmer@cnvvakmensen.nl of via de telefoon op nummer 06 51 202 957.

Vervolg

Na deze nieuwsbrief zal ik komen met de uitkomst van deze nieuwsbrief en wat onze inzet zal zijn voor de onderhandelingen.

Kaderlid
Bij de onderhandelingen van de cao is het gebruikelijk dat een kaderlid deel uitmaakt van de onderhandelingsdelegatie. Wanneer u als lid van CNV Vakmensen het leuk of leerzaam vindt om als kaderlid met mij naar de onderhandelingen te gaan dan hoor ik dat graag van u. Belt u mij dan even.
Op 22 juni staat er een eerste overleg gepland met Bruil.
Ik hoor graag van u.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 20 29 57
E w.timmer@cnvvakmensen.nl