Bedrijfscao Bruil

Zoals jullie weten hebben we een onderhandelingsresultaat voor een cao Beton en Mix. Op 12 juni was er een bijeenkomst bij Van der Valk hotel in Veenendaal. Hier is een uitleg gegeven aan het onderhandelingsresultaat.

Hieronder in hoofdlijnen het cao-onderhandelingsresultaat:

 • De oude cao Mortel is de basis van deze nieuwe cao Bruil. Deze cao is op een aantal punten verbeterd en aangepast en wordt dus omgezet naar een cao Bruil Beton en Mix.
 • 2% loonsverhoging per 1 juli 2019; 1,5% loonsverhoging per 1 januari 2020 (looptijd cao van 1 juli 2019 tot 1 juli 2020)
 • Generatiepact en maatwerkregeling 80-90-100 en de 60-70-90 variant. Hierdoor wordt het voor werknemers mogelijk of 1 of 2 dagen minder te gaan werken en ontstaat er ruimte voor jongeren/nieuwe collega’s. We hebben ook afgesproken dat we met elkaar gaan evalueren hoe beide maatregelen uitpakken.
 • Opleidingsbeleid: Bruil faciliteert (en financiert) dat werknemers voortdurend in ontwikkeling zijn
 • Afspraken over mantelzorg
 • Afspraken over beperken flex en duurzame arbeidsrelaties. Indien per maand structureel meer dan 10% van het werknemersbestand uit uitzendkrachten bestaat om andere redenen dan door ziekte of verlof, wordt hetgeen boven deze 10% uitgaat omgezet in een dienstverband bij werkgever.
 • Er komt een 2 ploegendienst met betere ploegentoeslag dan voorheen voor twee afdelingen (klein verpakking en droge Mortel)
 • TvT-regeling die voorheen met de or was vastgelegd komt in de cao, waarbij we wat scherpe kantjes van de regeling af hebben kunnen halen.
 • Extra vakantiedag voor jonge medewerkers (onder de 50 jaar). Aangezien de oudere generatie nog oudere dagen heeft en een generatiepact, voor de jongeren (onder de 50 jaar) een extra vrije dag.
 • Premieschadevrij werken verdwijnt, echter de huidige generatie die de premie altijd kreeg, krijgt daarvoor een persoonlijke toeslag.
 • Re-integratie bonus is uitgeruild tegen WGA Hiaatverzekering (werkgever betaalt premie)
 • Overuren uitbetalen bij ziekte is uitgeruild tegen PAWW. Werkgever gaat de PAWW premie betalen.

Voor het volledige onderhandelingsresultaat verwijs ik naar de bijlage. De artikelen die niet genoemd zijn in het onderhandelingsresultaat worden één op één overgenomen uit de cao Mortel in de nieuwe cao Bruil Mortel. Behoudens die cao-teksten die wettelijk gezien aangepast moeten worden opdat zij in strijd zijn met de wet en daardoor ook geen kracht meer hebben.

Je kunt tot 20 juni stemmen over dit resultaat. Het stemformulier treffen jullie in de bijlage aan. Je kunt je stem uitbrengen door het formulier ingevuld te retourneren naar secretariaatcollectief@cnvvakmensen.nl of stuur deze per post voor 20 juni retour naar CNV Vakmensen.

Ik wil jullie erop wijzen, dat wanneer de ondernemings-cao Bruil Mortel is ondertekend, de oude cao Mortel niet meer voor jullie en jullie collega’s van toepassing is en komt de Mortel cao te vervallen. Dan komt de nieuwe cao met zijn afspraken hiervoor in de plaats.

Voor de volledigheid, wanneer vakbondsleden van CNV Vakmensen en FNV instemmen met deze cao dan is er een bedrijfs-cao voor de verschillende betonmortel centrales de Droge Mortel en de kleinverpakking (Coba). Op de andere locaties van Bruil zijn en blijven andere cao’s van toepassing. Alleen de leden die werkzaam zijn op de betonmortel centrales de Droge mortel en bij de Coba kunnen stemmen over dit bereikte resultaat.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: W.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads