Werkzaam bij BAM en boventallig: schakel jouw bond in

In het kader van de reorganisatie Reset is het sociaal plan tot stand gekomen. Inmiddels hebben er al vele aanzeggesprekken plaatsgevonden. Heb je een aanzeggesprek gehad en moet je een keus maken, laat je dan adviseren door jouw bond. Voor veel boventallige medewerkers geldt dat ze vóór 22 januari een keus moeten maken. Moet ook jij een keus maken? Neem als lid (wanneer je dit nog niet gedaan hebt) snel contact op.

Op 21 december 2020 is tussen Bam en de gezamenlijke vakbonden het sociaal plan Koninklijke BAM Groep N.V. ondertekend. Nog voor de kerst is BAM begonnen met het voeren van de aanzeggesprekken met betrokken medewerkers. Inmiddels zijn er al vele gesprekken gevoerd.

Aanzeggesprek
In het aanzeggesprek informeert de werkgever de werknemer van wie de functie vervalt. Tijdens dit gesprek krijg je van werkgever het sociaal plan overhandigd en wordt deze toegelicht. Ook ontvangt de betreffende werknemer een informatiepakket. In een brief wordt tenslotte de boventalligheid aan de werknemer bevestigd. De boventallige werknemer krijgt tijdens het aanzeggesprek een keus voorgelegd: hij of zij kan kiezen voor de snel-vertrekregeling of het werk-naar-werk traject. Maakt de werknemer geen keus, dan zal werkgever de beëindiging ter toetsing aan het UWV dienen voor te leggen.
In onze vorige nieuwsbrief lichtten we de keuzemogelijkheid nader toe. Heb je daar vragen over, neem contact met mij op via e-mail r.heins@cnvvakmensen.nl

Bedenktermijn
De medewerkers die inmiddels een aanzeggesprek hebben gehad, hebben een bedenktermijn tot 22 januari. Vóór 22 januari moet een keus gemaakt worden.

Raadpleeg je vakbond
Moet ook jij een keus maken vóór 22 januari?  Teken niet zomaar een beëindigings-of vaststellingsovereenkomst. Ben je lid van de bond en heb je nog geen contact opgenomen met de bond, schakel je bond vandaag nog in. Zodra je alle documenten over jouw ontslag van je werkgever hebt ontvangen, kan CNV Vakmensen voor jou aan de slag. Je kunt contact opnemen met CNV Info en alles opsturen, maar digitaal kan het nog sneller en makkelijker op www.cnvvakmensen.nl/ontslagvoorstel
Om je goed te helpen en te controleren of alles klopt, hebben we veel informatie nodig zoals je ontslagbrief, de vaststellingsovereenkomst, loonstroken, arbeidsovereenkomst, eventuele berekeningen.
Alles wat we nodig hebben staat ook op www.cnvvakmensen.nl/ontslagvoorstel. Mocht je iets alleen op papier hebben, maak dan een foto zodat je het document alsnog kan uploaden. Bij een foto is het belangrijk dat alles er goed en duidelijk leesbaar op staat. Mocht de toegezonden foto toch nog onduidelijk zijn, dan zijn onze individuele dienstverleners later genoodzaakt om alsnog de papieren documenten op te vragen.
Zodra we jouw gegevens en documenten hebben ontvangen, controleren onze juridische medewerkers deze en nemen daarna contact met je op. Mocht het downloaden van de gegevens niet lukken, laat mij dit dan zo snel mogelijk per e-mail weten.

Vragen of nadere informatie gewenst?

Indien je boventallig bent en uitgenodigd bent voor het aanzeggesprek ontvang je via jouw werkgever een exemplaar van het sociaal plan. Heb je na het lezen van de nieuwsbrief nog vragen ter verduidelijking, of wens je nog informatie, stuur mij dan een e-mail.
Via ons online-platform www.jeachterban.nl/bouw/bam kun je de stand van zaken reorganisatie Reset volgen. Je vindt daar informatie over het sociaal plan, maar ook blogs en meningen van je collega's. Uiteraard kun je op het platform ook vragen stellen. We nodigen jou ook uit om daar te laten horen wat jij ervan vindt! Belangrijk, want we doen dit namens jou en je collega's.
Verdere achtergrondinformatie vind je ook op onze website: www.cnvvakmensen.nl/caos/bouw/cao-bouw-en-infra

Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 1987 / E r.heins@cnvvakmensen.nl