Update reorganisatie Van Oord

Op donderdag 23 september informeert de directie van Van Oord de vakbonden CNV Vakmensen, FNV Waterbouw en HZC over de voortgang van de reorganisatie. Heb je vragen en/of opmerkingen over de reorganisatie, laat het ons weten. We kunnen dan jouw vraag/opmerking in het gesprek aan de orde stellen.
Vanwege bedrijfseconomische omstandigheden heeft Van Oord vanaf de zomer 2020 een reorganisatie doorgevoerd. De reorganisatie zag zowel op het kantoor- als vlootpersoneel. Gedwongen ontslagen konden helaas niet worden uitgesloten.
Om de sociale gevolgen voor het personeel zo goed mogelijk op te vangen, kwamen de directie van Van Oord Personeels BV en de gezamenlijke vakbonden het sociaal plan Van Oord Personeels BV overeen. Het sociaal plan loopt van 14 september 2020 -31 december 2023.

De vakbonden houden met betrekking tot de reorganisatie een vinger aan de pols. Regelmatig vindt er een update plaats met betrekking tot de voortgang van de reorganisatie. Het eerstvolgende overleg tussen Van Oord en vakbonden vindt plaats op donderdag 23 september aanstaande.
Met de directie zullen we onder meer spreken over:
  • de huidige economische situatie;
  • het aantal gedwongen ontslagen;
  • de wijze waarop de gedwongen ontslagen een vervolg hebben gekregen (herplaatsing, einde dienstverband e.d.);
  • verwachtingen en aanpak voor de komende periode.

Namens CNV Vakmensen zullen Gijs Lokhorst, landelijk onderhandelaar Waterbouw en Robbim Heins, bestuurder aanwezig zijn.

We zijn benieuwd naar jullie ervaringen/meningen over de reorganisatie tot nog toe. Hoe kijken jullie aan tegen het sociaal plan.
Heb je vragen en/of opmerkingen?  Laat het ons weten. Wij zullen jouw reactie/vraag meenemen in het overleg.

Stuur je reactie naar: r.heins@cnvvakmensen.nl  

Uiteraard houden we jullie op de hoogte.

Mede namens Gijs Lokhorst, landelijk onderhandelaar CNV Vakmensen

Robbim Heins,
bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5160 1987
E. r.heins@cnvvakmensen.nl