Al het nieuws

Stem over de verlenging van het Jaarrondmodel NTP

NTP heeft de betrokken vakbonden gevraagd om het Jaarrondmodel te verlengen met 1 jaar. Het huidige Jaarmodel 2020/2021 die een looptijd heeft tot 31 maart 2021, loopt teneinde. NTP wil deze graag ongewijzigd voortzetten.

Voortzetting van 1 jaar
NTP stelt daarom voor om het jaarrondmodel ongewijzigd voort te zetten voor de periode van 1 jaar te weten van 1 april 2021 tot 31 maart 2022.  Zoals bekend kan een afwijkend jaarmodel (artikel 28, lid 13) enkel worden overeengekomen als bij de Cao Bouw en Infra de betrokken vakorganisaties instemmen. Wij kunnen pas instemmen als onze achterban, dus onze leden, ons met meerderheid van stemmen daartoe mandaat verlenen. 

Stem daarom over de verlenging
Aan jou het dringende verzoek om uiterlijk 20 maart 2021 jouw stem uit te brengen. Je kan stemmen door mij per e-mail te laten weten of je
- ja, instemt met de verlenging Jaarrondmodel of
- nee, NIET instemt met de verlenging Jaarrondmodel.
 Jouw stem wordt uiteraard anoniem verwerkt.  Je kan er ook voor kiezen om per post je stem uit te brengen. Stuur ons dan je jouw stem toe: CNV Vakmensen, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht, t.a.v. Willem Timmer.

Draagvlak
Het uitbrengen van je stem is belangrijk om als betrokken vakorganisaties inzichtelijk te krijgen hoeveel draagvlak er voor voortzetting van het jaarrondmodel is.
Laat je stem dus weten.

Willem Timmer, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 202 957 / E w.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads