Rail en OV kiest in principe voor solidaire pensioenregeling

De pensioenregeling moet veranderen op grond van wetgeving. Tijdens een webinar is aan aanwezige CNV-leden gevraagd welke regeling er moet komen bij Rail en OV. De leden kozen voor de solidaire pensioenregeling. De andere bonden en de werkgevers geven ook aan een solidaire regeling te willen.

De pensioenwetgeving verandert, dus jouw pensioenregeling ook

Doordat de pensioenwetgeving verandert, is het noodzakelijk om ook de pensioenregeling te veranderen. Deze moet immers aan de eisen van de nieuwe wet voldoen. Daar gaat veel tijd in zitten. Het is op basis van de wetgeving mogelijk om als cao-partijen, bonden en werkgevers, te kiezen voor of een flexibele of een solidaire pensioenregeling. Daar hebben wij de afgelopen maanden zowel met werkgevers, het pensioenfonds, maar ook met leden over gepraat.

CNV-leden kiezen voor solidaire regeling

Tijdens een webinar hebben wij aan de aanwezige leden gevraagd waar zij de voorkeur voor hebben.  Dat bleek de solidaire regeling te zijn om de volgende redenen:

   • CNV is altijd voor solidariteit tussen werknemers, ook jong en oud
   •  Die regeling lijkt wat solidariteit betreft ook het meest op de huidige regeling
   • Je deelt de risico’s met elkaar
   • Iedereen heeft een stabieler pensioen. Jongeren betalen niet voor het pensioen van de ouderen en moeten maar afwachten hoe het met hun pensioen zit zoals nu
   • Voorkomt teleurstellingen door het maken van individuele keuzes, bovendien kiest de meerderheid ook niet, maar wil het goed geregeld hebben
   • Het gemiddelde pensioenresultaat komt hoger uit
   • Als sociale partners heb je invloed op de pensioenambitie, het uiteindelijke pensioen dat je kunt krijgen.

Werkgevers en vakbonden kiezen allemaal voorlopig voor een solidaire regeling

Wij hebben de werkgevers en de andere bonden laten weten dat wij voor een solidaire regeling kiezen. Gelukkig was het zo dat alle werkgevers en de andere bonden daar ook voor gekozen hebben.

De belangrijkste argumenten van sociale partners voor deze voorlopige keuze zijn:

 • De solidaire regeling biedt de meeste mogelijkheden om de sterke elementen van de huidige regeling te behouden;
 • De solidaire regeling sluit het meest aan op de wensen van de werknemers in de sectoren rail en openbaar vervoer;
 • De solidaire regeling legt meer de nadruk op het samen beleggen en samen risico’s delen;
 • De solidariteitsreserve in de solidaire regeling geeft betere mogelijkheden om pieken en dalen af te vlakken;
 • De keuzes uit de flexibele regeling vereisen deskundigheid van deelnemers, ook op het gebied van beleggen.

Deze keuze is nog voorlopig omdat op dit moment nog niet alle aspecten van de wet duidelijk zijn. In het najaar van 2022 zullen de werkgevers en vakverenigingen een definitieve keuze maken voor de nieuwe pensioenregeling bij Pensioenfonds Rail & OV, mits de wetgeving op dat moment bekend is.

Op de site van Pensioenfonds Rail & OV lees je meer.

 

Met vriendelijke groet

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M:  0623500986