Pluimers - Bijeenkomst ’Veilig Werken’

Op 15 januari 2019 heeft er overleg met betrekking tot het werken met spuit-PUR plaatsgevonden. Op de agenda stond het onderwerp Arbeidsomstandigheden & veiligheid en dan in het bijzonder de vraag “moet er een A-blad met richtlijnen voor het werken met spuit-PUR komen?”.

Voor de volledige versie verwijs ik je naar de bijlage.

Gerard van Dijk 
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 60 18 19
E: g.vandijk@cnvvakmensen.nl

Downloads