Onderhandelingen cao Bouw en Infra in het teken van loonkosten

Op woensdag 10 maart 2021 heeft de tweede onderhandelingsronde over jouw nieuwe cao plaatsgevonden. Deze dag heeft vooral in het teken gestaan van het uitvoerig toelichten en bediscussiëren van de cao voorstellen van CNV Vakmensen. Werkgevers willen een stijging van de loonkosten beperken.Dat is duidelijk. CNV Vakmensen dringt aan op visie, lef en daadkracht. Werkgevers willen duidelijkheid over de pensioenlasten naar de toekomst voor zij afspraken met ons maken over de cao. Jouw mening heb ik nu nodig!

Cao-voorstellen
CNV Vakmensen heeft een evenwichtig pakket aan cao-voorstellen ingediend. Daarop hebben werkgevers uitvoerig gereageerd. Er is nog een lange weg te gaan alvorens er zicht op nieuwe cao afspraken komt. Geen stijging van de loonkosten is het credo van werkgevers. Op belangrijke voorstellen rond UTA-werknemers, uitzendkrachten, beloning en instroombevordering van jongeren (doorbetaling schooldag) zit nog geen enkele toenadering van werkgevers. Wel lijken werkgevers bereid afspraken te maken over de ontwikkeling van werknemers en hun loopbaan.

Pensioenpremie
Voordat werkgevers afspraken met ons maken over een nieuwe cao wil men zeker weten wat de hoogte van de pensioenpremie zal zijn in 2022 en 2023. Werkgevers willen niet voor verrassingen komen te staan als het gaat om de loonkosten. Werkgevers spreken van een 'harde randvoorwaarde' . In onze eerste nieuwsbrief na de eerste onderhandelingsronde hebben we al melding gemaakt van dit harde signaal van werkgevers. Inhoudelijk hebben wij nog niet op deze wens van de werkgevers gereageerd omdat we eerst jullie mening willen horen.
Jij bent dus al vroeg in het proces van cao-onderhandelingen aan zet!

Onderzoek / enquête
Ja, maar hoe zit het dan precies en wat zijn de effecten van de verschillende mogelijkheden? Wat zijn de knoppen waar je aan kunt draaien?
In de bijlage tref je een toelichting aan. Het kost een paar minuten van je tijd maar is enorm belangrijk voor het onderhandelingsproces.

<< GA NAAR DE VRAGEN >>

Ook de collega's van FNV gaan de identieke vragen voorleggen aan hun leden. Ik reken op jullie hulp. Deze is cruciaal om vervolgstappen in de onderhandelingen te krijgen. Krijg je deze nieuwsbiref per post ga dan naar www.jeachterban.nl/bouw. Daar vind je ook de link naar de vragenlijst in het nieuws over deze onderhandelingsronde.

Cao-commissie
Leden van CNV Vakmensen die werkzaam zijn onder de cao bepalen wat de inzet van de onderhandelingen is. Zij adviseren en ondersteunen mij tijdens de onderhandelingen door ervaringen en meningen met me te delen. Wil jij ook meepraten en meebeslissen? Neem dan zitting in deze commissie. Je hoeft niet vaak te vergaderen, veelal gaat de communicatie digitaal. Wil je meer weten? Stuur mij een e-mail of bel me.

Vragen, opmerkingen en meepraten?
Op www.jeachterban.nl/bouw kun je het hele cao traject volgen en meepraten. Zo kun jij ook jouw invloed laten gelden!

Gijs Lokhorst
onderhandelaar cao Bouw en Infra
E: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl
M: 06-51202970

Downloads