Nieuwsbrief voorgenomen fusie SPIE en Strukton Worksphere

Op 10 november publiceerde SPIE een persbericht dat zij voornemens zijn om Strukton Worksphere over te nemen. Wat dit precies op de korte en middellange termijn voor de werknemers van SPIE en Strukton Worksphere gaat betekenen is op dit moment nog onduidelijk. De vakbonden zijn pas na het uitgebrachte advies van de ondernemingsraden geïnformeerd. Vrijdag 3 december heeft er pas voor het eerst overleg plaatsgevonden tussen de vakbonden, SPIE en Strukton Worksphere over wat de voorgenomen fusie voor jullie gaat betekenen. Dat gesprek bood geen goed nieuws als het gaat om de betrokkenheid van de vakbonden, en daarmee jullie, in dit proces.

Normaal gesproken worden vakbonden vroegtijdig over een voorgenomen fusie geïnformeerd zodat zij zich daar een oordeel over kunnen vormen. Wij kijken dan hoe solide een mogelijk kopend bedrijf is, hoe het zit met de werkzekerheid, ervaringen met naleving van de cao, omgang met de medezeggenschap, eerdere ervaring bij overnames et cetera. Daarnaast kunnen we dan tijdig gesprekken voeren over garanties wat betreft werkzekerheid en arbeidsvoorwaarden.

Informatie die de ondernemingsraad vervolgens mee kan nemen in haar advies en waarbij de vakbonden de belangen van de werknemers behartigen. Zo niet deze keer: de vakbonden zijn pas geïnformeerd nadat alles al rond was. Zowel SPIE als Strukton Worksphere gaven aan dat zij het helemaal niet nodig vonden om de vakbonden, en dus jullie, hierover te informeren en hierbij te betrekken. De ondernemingsraad is wat SPIE en Strukton Worksphere betreft de enige partij waar zij mee hoeven, en mee willen, te overleggen. Hiermee worden jullie door jullie werkgever keihard gepasseerd bij deze voorgenomen overname!

Daarbij geven zij aan dat er op korte termijn niets verandert en iedereen behoudt waar hij of zij recht op heeft. Echter heeft SPIE ook al aangegeven arbeidsvoorwaarden te willen gaan “integreren”.  Wat SPIE daarmee bedoeld is echter onduidelijk. En waar er op korte termijn nog geen arbeidsplaatsen verdwijnen is dat op de middellange termijn ook niet uit te sluiten. Wat gaat er na de fusie gebeuren met de staf van beide organisaties? Er verandert natuurlijk een hoop na de overname. Maar wat precies is nu nog onduidelijk.

Als vakbonden hadden wij graag namens en met jullie afspraken met SPIE en Strukton gemaakt over een werkgelegenheidsgarantie, het behoud van arbeidsvoorwaarden en voorrang voor de werknemers van Strukton Worksphere Bouw B.V. bij bouwactiviteiten. Al deze afspraken wilden wij vooraf met SPIE en Strukton vastleggen in een convenant, waarbij ook bestaande afspraken worden gerespecteerd. We blijven nog steeds druk uitoefenen om zo’n convenant af te spreken!

Maar zowel SPIE als Strukton weigert om ook maar elke vorm van afspraken met de vakbonden te maken. Sterker nog: zij vinden dat de vakbonden helemaal niet over die arbeidsvoorwaarden gaan!
Alle afspraken en aanpassingen rondom arbeidsvoorwaarden willen zij met de ondernemingsraden afspreken. Hiermee zetten SPIE en Strukton de vakbonden, en dus jullie, buitenspel!

 

Wanneer SPIE afspraken maakt met de ondernemingsraad over de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden dan is dat voor jou niet juridisch bindend. Jullie ontvangen dan individueel een harmonisatievoorstel in een één op één gesprek met je leidinggevende of P&O en dan is het “take it or leave it”.

Alleen vakbonden kunnen collectief bindende afspraken maken over arbeidsvoorwaarden. Als er met de vakbonden afspraken worden gemaakt dan worden jullie daar van tevoren bij betrokken. Daarna worden die afspraken ter goedkeuring aan jullie voorgelegd. Dan heb je er dus invloed op.

Wij kunnen ons voorstellen dat de voorgenomen fusie veel onzekerheid en onduidelijkheid met zich meebrengt en veel vragen oproept. Vragen die wij ook niet altijd kunnen beantwoorden aangezien wij niet alle informatie die nodig is van SPIE en Strukton hebben ontvangen.

Hierbij roepen wij jullie op om wanneer je vragen hebt of je je zorgen maakt over hoe het nu verder moet, je dit met ons wilt delen door ons hierover te benaderen.

Samen staan we sterker!

 

Lennart Feijen (bestuurder FNV Metaal)
Mustafa Kirac (bestuurder FNV Metaal)
Jos Broeren (kaderlid FNV Metaal)
Ben Bleumer (bestuurder FNV Bouwen & Wonen)
Johann Honders (bestuurder CNV Vakmensen)
Jerry Pique (bestuurder CNV Vakmensen)
Arnold Niekamp (bestuurder vakvereniging Het Zwarte Corps)

 

Downloads