Jaarrondmodel NTP

NTP heeft de betrokken vakbonden gevraagd om het jaarrondmodel weer te verlengen met 1 jaar. Het jaarmodel 2019/2020 met een looptijd tot 31 maart 2020 loopt teneinde. NTP wil het graag ongewijzigd voortzetten.

NTP stelt daarom voor om het jaarrondmodel ongewijzigd voort te zetten voor de periode van 1 jaar te weten van 1 april 2020 tot 31 maart 2021. 

Zoals bekend kan een afwijkend jaarmodel (artikel 28, lid 13) enkel worden overeengekomen als bij de cao Bouw en Infra de betrokken vakorganisaties instemmen. Wij zullen/kunnen pas instemmen als onze achterban (leden) ons met meerderheid van stemmen daartoe mandaat verleent. 

Daarom het dringende verzoek om uiterlijk 10 maart jouw stem uit te brengen. Je kan digitaal stemmen door HIER te klikken. Jouw stem wordt uiteraard anoniem verwerkt. 

Krijg je deze nieuwsbrief per post, dan vind je het stemformulier op onze website https://www.cnvvakmensen.nl/caos/bouw. Is digitaal stemmen voor jou niet mogelijk dan kun je het bijgaande stemformulier per post sturen naar: CNV Vakmensen, t.a.v. secretariaat, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht. 

Het uitbrengen van je stem is belangrijk om als betrokken vakorganisaties inzichtelijk te krijgen hoeveel draagvlak er voor voortzetting van het jaarrondmodel is. 

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads