Jaarrondmodel NTP

Het jaarmodel 2018/2019 met een looptijd tot 31 maart 2019 loopt teneinde. NTP heeft ons geïnformeerd dat zij het Jaarrondmodel willen verlengen met 1 jaar, NTP wil het graag ongewijzigd voortzetten.

Jouw werkgever stelt daarom voor om het jaarmodel ongewijzigd voort te zetten voor de periode van 1 jaar te weten van 1 april 2019 tot 31 maart 2020.

Zoals bekend kan een afwijkend jaarmodel (artikel 28, lid 13) enkel worden overeengekomen als de betrokken vakorganisaties instemmen. Wij zullen/kunnen pas instemmen als onze leden ons met meerderheid van stemmen daartoe mandaat verleent.

Daarom het dringende verzoek om zo snel mogelijk, doch uiterlijk 25 maart 2019 jouw stem uit te brengen. Je kan stemmen door hier te klikken. Jouw stem wordt uiteraard anoniem verwerkt. 

Krijg je deze nieuwsbrief per post, dan vind je het stemformulier op onze website www.cnvvakmensen.nl/caos/bouw. Is digitaal stemmen voor jou niet mogelijk dan kun je het bijgaande stemformulier per post sturen aan:
CNV Vakmensen, Willem Timmer, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht.

Het uitbrengen van je stem is belangrijk om als betrokken vakorganisaties inzichtelijk te krijgen hoeveel draagvlak er voor voortzetting van het jaarmodel is.  

Willem Timmer,
Bestuurder CNV Vakmensen 
M: 06-51202957
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl

 

Downloads