Eindbod Cao CRV

Volgend op nieuwsbrief van 9 maart jl, inzake de het vastgelopen cao-overleg, is er overleg geweest met de bekende brede kadergroep binnen CRV van de 3 betrokken vakbonden (CNV Vakmensen, De Unie, en FNV). Wel digitaal in verband met het coronavirus, volgend op nog overleg met de directie van CRV.

In het overleg heeft de directie, van wat er nog van over is, aangegeven dat er enerzijds de marktvooruitzichten van CRV slecht zijn (stikstof, fosfaat en afnemende veestapel) alle zeilen bijgezet moet worden om voldoende resultaat te blijven halen en om iedereen binnen CRV aan het werk te houden, ook al is sprake van leegloop in verschillende onderdelen, en anderzijds gezien de wijziging van de top van CRV (Buitenlandse CEO) het zeer wenselijk zou zijn om een langere looptijd voor de cao te hebben wat rust geeft binnen de organisatie. Resultaat een zeer mager loonbod en wat langere looptijd. Het eindbod kent de volgende onderdelen:

  1. Looptijd 2 jaar
  2. Inkomen:
    1 januari 2020 1,5% verbetering van de lonen en loonschalen
    1 januari 2021 1,5% verbetering van de lonen en loonschalen
    totaal 3% in 2 jaar tijd
  3. Bereidheid om opnieuw een sociaal plan overeen te komen met vakbonden in de komende periode
  4. Cao CRV en cao Monsternemers aanpassen aan de nieuwe Wet Arbeid in Balans (WAB in de volksmond)

De Brede Kadergroep binnen CRV heeft begrip voor de situatie waarin CRV zich bevindt. Maar is van mening dat de loonsverbeteringen mager zijn en daarom worden de leden van de verschillende bonden gevraagd om hun mening te geven. CNV Vakmensnen legt dit resultaat neutraal aan haar leden voor, zij hebben het voor het zeggen.

Op grond van bovenstaande verzoeken wij je om aan te geven of je akkoord kunt gaan met dit eindbod van CRV of je dit eindbod van CRV afwijst en wel door middel van e-mail aan jouw bestuurder Peter de Ridder, p.deridder@cnvvakmensen.nl Heb je nog behoefte aan een toelichting, dan kun je mij ook bellen op 06-51601997. Je kunt tot 1 mei 2020 reageren, daarna maak ik de balans op. Bij geen reactie ga ik ervanuit dat je kunt instemmen met dit cao resultaat.

Het zijn lastige tijden voor iedereen en voor vragen over corona-richtlijnen en vragen, kun je als lid naar www.cnvvakmensen.nl/themas/coronavirus

Peter de Ridder
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 97
E: p.deridder@cnvvakmensen.nl