Eigen ‘Buitenlandcontract’ bij Van Oord

Nieuwe afspraken ver weg, patstelling dreigt!
Op donderdag 12 september heeft de vierde ronde van overleg plaatsgevonden tussen CNV Vakmensen en jouw werkgever over de toekomst van het zogeheten ‘buitenlandcontract’. We zijn niet tot overeenstemming gekomen over een nieuw pakket aan afspraken. Van Oord gaat zich beraden over de nu ontstane situatie. Bestaande afspraken worden gerespecteerd en voortgezet.

Buigen of barsten
Onder deze noemer heeft CNV Vakmensen je het aangepaste voorstellenpakket voorgelegd dat Van Oord op 28 augustus aan ons heeft voorgelegd. Vele reacties hebben we ontvangen en de kern daarvan is dat het afschaffen van de recreatiedag een ‘no go’ karakter heeft. Ook de koppeling van alle voorstellen met het zogeheten ‘wachtgelddossier’ stuit op enorme bezwaren bij de leden en werknemers. Daarnaast vinden leden het loonbod (1 juli 2019 verhoging 3% en 1 juli 2020 verhoging 2,75%) te laag en is er weinig draagvlak over de aanwending van het aantal verlofdagen.

Oordeel totaalpakket na raadpleging door CNV Vakmensen
Tijdens de besprekingen op 12 september hebben we Van Oord laten weten hoe leden en werknemers over het voorliggende totaalpakket hebben geoordeeld. Conclusie is dat CNV Vakmensen op basis van de ontvangen reacties geen basis ziet om op dit moment nieuwe afspraken te maken.

Hoe uit de impasse te komen?
CNV Vakmensen heeft voorgesteld om een afspraak te maken over een loonsverhoging per 1 juli 2019 en daarnaast de komende periode in gesprek te gaan met leden en werknemers, te onderzoeken en bespreken welke alternatieven er zijn en hoe we tot een oplossing kunnen komen. Draagvlak is belangrijk om tot nieuwe afspraken te komen. We hebben ook aangegeven, dat het niet verstandig is dergelijke ingrijpende aanpassingen van het ‘Buitenlandcontract’ ‘door de strot te duwen’ (al dan niet in samenspraak met de Ondernemingsraad).

In de communicatie van Van Oord aan de bemanning is verwoord dat de vakbonden niet tot een nieuw ‘Buitenlandcontract’ willen komen op basis van het verbeterde pakket. Uiteraard willen we graag een nieuw contract afsluiten maar niet met afspraken waarvoor op dit moment geen enkel draagvlak is.

Van Oord aan zet
De bonden willen zich inzetten om tot een gedragen ‘Buitenlandcontract’ te komen maar wil daar de tijd voor aanwenden die er voor nodig is. Van Oord wil en gaat zich beraden over de nu ontstane situatie. We moeten nu afwachten of Van Oord bereid is de gesprekken met ons voort te zetten.

Steun CNV Vakmensen en word lid!
CNV Vakmensen bestaat dit jaar 125 jaar en om dat vieren hebben we het wel heel aantrekkelijk gemaakt voor leden om leden te werven. Je krijgt namelijk voor elk geworven lid 2 cadeaubonnen t.w.v. €25,- naar keus. Je kunt die delen met het nieuwe lid, óf zelf houden. Aan jou de keus! Kijk op www.cnvvakmensen.nl/125

Het nieuwe lid ontvangt de eerste 6 maanden 50% korting op de contributie.
Samen staan we sterk en dat is hard nodig in deze sector.

Reageren kan door me een mail te sturen: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl
Ook kun je met elkaar in debat gaan via www.jeachterban.nl/waterbouw

Gijs Lokhorst
Onderhandelaar Waterbouw
M: 06 51 20 29 70
E: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl