Al het nieuws

Cao-onderhandelingen Bouw & Infra hervat!

De onderhandelingen over een nieuwe cao Bouw & Infra zijn op maandag 8 juni 2020 weer hervat. Cao partijen hebben besloten in kleinere delegaties de besprekingen te hervatten. Overige leden van de delegaties zijn ‘digitaal op afstand’ beschikbaar voor overleg en afstemming.

Het is op dit moment de enige manier om toch enige beweging en snelheid in de onderhandelingen tot stand te brengen. Door de stikstof-, PFAS- en coronacrisis zijn we veel tijd kwijt geraakt. Tijdens deze vierde onderhandelingsronde zijn partijen het eens geworden om het aantal te bespreken onderwerpen te beperken. CNV Vakmensen heeft te kennen gegeven in ieder geval afspraken te willen maken over een loonsverhoging en een ‘regeling eerder stoppen met werken’. Deze onderhandelingsronde is na een stroeve opening verder constructief verlopen al zijn de uitdagingen nog groot om uiteindelijk tot een cao akkoord te komen.

Loon
CNV Vakmensen wil een loonsverhoging die past bij de huidige situatie in de sector en snapt dat een stijging van 4-5% niet realistisch en haalbaar is. Ondanks de coronacrisis heeft vrijwel iedereen, onder aangepaste en moeilijke omstandigheden de werkzaamheden uitgevoerd. Ook de orderportefeuilles en perspectieven zijn bij veel bedrijven goed. Er is dan ook geen enkele reden om geen realistische loonsverhoging toe te kennen.
Werkgevers zien ‘donkere wolken’ boven de sector, wilden aanvankelijk geheel niets en zijn uiteindelijk bereid te spreken over een beperkte loonsverhoging.

Eerder stoppen met werken
Het overeenkomen van een ‘regeling eerder stoppen met werken’ is van groot belang. Werknemers met lange dienstverbanden die fysiek zwaar zijn belast moeten de mogelijkheid krijgen eerder te stoppen met werken. Werkgevers zijn bereid om samen met CNV Vakmensen tot een regeling te komen.
Er is geen overeenstemming over de doelgroep. Een regeling voor UTA medewerkers is voor werkgevers onaanvaardbaar. De bond wil een regeling voor alle medewerkers. Ook onderhandelen we intensief over de financiering van de regeling.

Praat en denk mee
Op Je Achterban kun je alle ontwikkelingen binnen het cao onderhandelingstraject volgen.  Je kunt je vragen stellen en met elkaar in discussie gaan. Voor iedereen 24/7 toegankelijk. www.jeachterban.nl/bouw.  Dinsdagavond 16 juni van 19.30-21.30 uur houdt Gijs Lokhorst een live spreekuur. Hij beantwoord dan meteen jouw vragen of gaat direct op jouw opmerkingen in. Alle info zoals de de cao voorstellen van CNV Vakmensen kun je hier teruglezen. Jouw reacties en input zijn echt heel belangrijk. We onderhandelen namens jou!

Op 23 juni worden de cao onderhandelingen voortgezet.

Gijs Lokhorst
Onderhandelaar cao Bouw en Infra
E.: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl
M.: 06 51 20 29 70