Cao Bouw & Infra: visie, lef en daadkracht

CNV Vakmensen gaat bij de komende onderhandelingen over een nieuwe cao Bouw & Infra voor een realistische en aantrekkelijke inkomensverbetering, zet in op het maken van goede afspraken die het mogelijk moeten maken drie jaar eerder te stoppen met werken dan de AOW leeftijd en meer..

Ook wil CNV Vakmensen afspraken maken die leiden tot meer instroom en betere voorwaarden voor jongeren. Visie, lef en daadkracht is nodig om als sector weer de nodige stappen voorwaarts te maken.

Loon
CNV Vakmensen stelt voor de garantielonen met 4% te verhogen. Daarnaast wil de bond 1% aanwenden voor de implementatie van het pensioenakkoord dan wel duurzame inzetbaarheid.

Nieuw Pensioenstelsel
Per 1 januari 2021 moet het mogelijk worden (eerder kan niet op basis van het pensioenakkoord) voor werknemers om drie jaar eerder (dan de AOW leeftijd) te kunnen stoppen met werken. Tijdens de onderhandelingen wil de bond afspraken maken over de manier waarop en de voorwaarden waaronder dit gerealiseerd wordt.

UTA werknemers
De bond wil afspraken maken over het vergoeden van reistijd voor uta werknemers en het maximeren van arbeidstijd en reistijd per dag.

Instroom
De bond stelt voor de instroom van jongeren te bevorderen en aantrekkelijke randvoorwaarden overeen te komen. Concreet stelt de bond voor het loon van jongeren ook tijdens de schooldag door te betalen en leermiddelen gratis ter beschikking te stellen. Ook wil de bond afspraken maken over het blijven opleiden van jongeren in perioden dat het minder goed gaat in de sector.

Alle voorstellen
Onder deze link kun je alle voorstellen van CNV Vakmensen voor de komende cao onderhandelingen teruglezen.

Blijf meedenken en meepraten
Op de cao tijdlijn van Je Achterban kun je alle ontwikkelingen binnen het cao onderhandelingstraject volgen. Je kunt reageren op de voorstellen en op de berichten over de onderhandelingen, met elkaar in discussie gaan en je mening geven. Kom naar Je Achterban en praat mee.

Wil jij meebeslissen over de cao Bouw & Infra?
CNV Vakmensen heeft voor de cao Bouw & Infra een eigen cao-commissie. In deze commissie zitten werkende leden die onder de cao Bouw & Infra vallen. Deze commissie is binnen de vereniging CNV Vakmensen verantwoordelijk voor alles wat met de cao te maken heeft.

De commissie adviseert en ondersteunt de onderhandelaar, stelt de definitieve cao-voorstellen vast en bepaalt ook of een onderhandelingsresultaat goed genoeg is. Of je nu metselaar, voeger, timmerman, uitvoerder, wegmarkeerder of calculator bent, het maakt niet uit. Elke beroepsgroep kunnen we nog goed gebruiken in de cao-commissie. Je mag het ook een tijdje proberen en aanzien of het je bevalt, je zit er niet meteen aan vast. Jouw ervaring uit de praktijk is hard nodig!
Werk jij in de bouw of infra en wil je meer weten? Stuur mij een mail ik neemt contact met je op.

Reageren
Heb je de behoefte te reageren op deze nieuwsbrief? Heel graag, je mening stel ik erg op prijs. Dat kan op Je Achterban of via een mail.

Krijg jij deze nieuwsbrief nog per post? Geef dan je e-mailadres aan ons door (dat kan via CNV Info of via MIJNCNV). Dan blijf je altijd zo snel mogelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen in jouw sector. En het scheelt weer heel wat papier. Kun je de linkjes die in de deze nieuwsbrief staan niet openen? Ga dan naar www.jeachterban.nl/bouw. Daar vind je de complete voorstellen van CNV Vakmensen en na de onderhandelingen ook die van de werkgevers.

Gijs Lokhorst
Onderhandelaar cao Bouw & Infra
M.: 06 51 20 29 70
E.: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl