Cao Bouw en Infra: loonsverhoging van 2% per 1 december 2020

Allereerst wil ik mijn grote waardering en respect uitspreken voor allen die al maanden onder moeilijke omstandigheden hun werkzaamheden uitoefenen. Doorwerken tijdens deze coronacrisis vraagt veel van jullie in de bouw en infrasector. De sector bouw en infra zorgt er mede voor dat ons land doordraait en bijvoorbeeld starters hun woning opgeleverd krijgen. Hulde!
Via deze nieuwsbrief wil ik jullie op een aantal belangrijke onderwerpen bijpraten. Daarbij gaat het onder andere om loonsverhoging, eenmalige uitkering, zwaarwerk-regeling, tijdspaarfonds en het naderende cao traject. Er breken weer intensieve en spannende tijden aan en jij bent nadrukkelijk in beeld en aan zet.

Loonsverhoging
Met ingang van 1 december 2020 worden de lonen voor werknemers onder de cao Bouw en Infra structureel met 2% verhoogd. Deze verhoging moet worden toegepast op de feitelijke beloning. Dat is het vast overeengekomen loon (garantieloon en prestatietoeslag). Heb je een maandloon? Dan gaat de verhoging in per 1 december. Heb je een vier-weken loon? Dan gaat de verhoging in met ingang van loonperiode 13-2020.

Eenmalige uitkering
Was je op 29 juni 2020 werkzaam onder de cao Bouw en Infra? dan ontvang je in december ook een eenmalige uitkering van € 350,- bruto. Loon per maand? Dan ontvang je de uitkering uiterlijk in december 2020. Een vier-weken loon? Dan ontvang je dit uiterlijk in loonperiode 13-2020. Werk je in deeltijd? Dan ontvang je de uitkering naar rato.

Zwaarwerkregeling
Als bouwplaatsmedewerker kun je vanaf 1 januari 2021 maximaal drie jaar vóór je AOW-leeftijd stoppen met werken. Deze cao-afspraak noemen we de zwaarwerkregeling. Je kunt van deze regeling gebruik maken als je:
  • direct voor deelname aan de regeling bouwplaatsmedewerker bent en valt onder de werkingssfeer van de cao Bouw en Infra, én
  • op 1 juli 2019 of 1 januari 2020 actief was in een functie als bouwplaatsmedewerker en valt onder de cao Bouw en Infra, én
  • de laatste 25 jaar minstens 20 jaar werkte als werknemer onder de cao Bouw en Infra.
Regeling in het kort
  • Op basis van deze regeling kun je maximaal drie jaar voor je AOW-leeftijd stoppen met werken
  • Het uitkeringsbedrag is € 21.200,- bruto per volledig jaar dat eerder wordt gestopt met werken
  • Instromen in de regeling kan van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.
Heb je vragen over deze zwaarwerkregeling? Ga naar www.zwaarwerkregeling.nl
Onder het onderdeel voor werknemers kun je veel informatie terugvinden. Wil je advies op maat van de bond? Ga dan naar www.cnvbouwconsulenten.nl en stuur een mail. Bellen mag natuurlijk ook: 030-7511007


Tijdspaarfonds
Cao-partijen Bouw en Infra hebben het bureau USP Marketing Consultancy opdracht gegeven onderzoek te doen onder zowel werkgevers en werknemers om inzicht te krijgen in hoeverre zij hechten aan het Tijdspaarfonds. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek bezien cao-partijen of er een toekomst is voor het Tijdspaarfonds in de huidige vorm of dat er een andere invulling moet worden gegeven aan deze afspraak in de cao. Het is dus van het grootste belang dat je deelneemt aan het onderzoek wanneer je hiertoe wordt uitgenodigd. Jouw mening over het Tijdspaarfonds is dus van groot belang.

Corocnacrisis
Als één van de eerste sectoren hadden we een protocol 'Samen veilig doorwerken'. Het is van het allergrootste belang dat we tijdens deze coronacrisis op een veilige manier doorwerken. Heb je daar een vraag over? Raadplaag dan onze helpdesk! Op onze website www.helpdeskcorona-bt.nl kun je alles terugvinden. De meest actuele versie van het geldende protocol, veel gestelde vragen en de mogelijkheid onveilige situaties te melden.

Cao-onderhandelingen
De huidige cao heeft een looptijd tot en met 31 december 2020. Als het goed is, heb je enige tijd geleden het nieuwe en volledig gemoderniseerde cao-boekje thuis ontvangen. Niet ontvangen? Stuur me dan een mail-bericht en ik stuur je deze nogmaals. Onlangs hebben we met werkgevers afgesproken dat de onderhandelingen over een nieuwe cao op maandag 18 januari 2021 van start gaan. NU is het moment dat jij je wensen en voorstellen kunt indienen. Maak daar gebruik van! Het kan op verschillende manieren.

Jouw inbreng
Natuurlijk mag je mij een e-mail sturen met je voorstel. Maar mooier en veel beter is je reactie en voorstellen te plaatsen op de Je Achterban, de community voor alle werknemers in de Bouw!

<< Ga hier naar Je Achterban en je bent meteen in de omgeving van het nieuwe cao-traject >>


Stuur je eerste wensen en voorstellen uiterlijk woensdag 18 december in! Daarna gaan wij onze voorstellen bepalen. Via digitale nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van de voortgang of kijken regelmatig op Je Achterban.

Cao-commissie
Leden van CNV Vakmensen, werkend onder de cao bepalen wat de inzet voor de onderhandelingen moet zijn. Ook beslissen zij over een uiteindelijk resultaat. Zonder jullie inbreng en die van de cao-commissie kan ik als onderhandelaar niet goed mijn werk doen. Wil je meepraten en meebeslissen over jouw cao? Neem dan zitting in de cao-commissie! Je hoeft niet vaak te vergaderen maar komt alleen bijeen als de ontwikkelingen rond de cao dat noodzakelijk maken. Hoofdzakelijk communiceren we digitaal. Ben je werkzaam in de infrasector, timmerman, uitvoerder of metselaar, man of vrouw, neem je verantwoordelijkheid en doe mee. Wil je eerst meer informatie over de taken binnen de cao-commissie? Laat het me weten en ik bel je persoonlijk om je te informeren.

Tot zover deze update voor nu. Tot snel en alvast bedankt voor je medewerking. Maar bovenal: blijf gezond!!!

CNV Vakmensen
Gijs Lokhorst, bestuurder
E. g.lokhorst@cnvvakmensen.nl