Bouw Schagen Infra uitslag stemming jaarmodel

Onlangs heeft u uw stem kunnen uitbrengen over het jaarmodel Schagen Infra 2019-2021.

Ik kan u melden dat een meerderheid van leden CNV Vakmensen hebben ingestemd met het jaarmodel Schagen Infra 2019-2021.

Wij zullen dan ook overgaan tot het ondertekenen van het jaarmodel Schagen Infra.

Heeft u vragen of opmerkingen dan hoor ik deze graag van u.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5120 2957
E. w.timmer@cnvvakmensen.nl