45 jaar werken in de bouw is genoeg

De start van de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de bouw en infra is uitgesteld. Dit betekent overigens niet dat we als cao-partijen niet doorwerken aan belangrijke onderwerpen. Eerder gemaakte cao-afspraken -erg belangrijk voor jou als werknemer- zijn we vanzelfsprekend aan het uitwerken.
Wij hebben met werkgevers de afspraak gemaakt om bij de overheid te pleiten voor een eerlijker AOW-stelsel. Een AOW die flexibel is zodat het staatspensioen kan ingaan na 45 jaar werken. Want dan heb je, als werknemer in de bouw, jouw bijdrage wel geleverd.

EIB-onderzoek
Onderdeel van die afspraak met de werkgevers was een onderzoek door het Economisch Instituut Bouwnijverheid (EIB) naar de noodzaak van stoppen met werken na 45 jaar werken in een zwaar beroep. We vroegen het EIB naar een wetenschappelijke onderbouwing en om oplossingen. Het EIB presenteerde zijn onderzoek in november met de volgende conclusies:
  • de huidige regeling is niet eerlijk, een bouwvakker betaalt meer aan premie voor de AOW dan dat hij ooit zal ontvangen aan uitkering;
  • in meerdere landen is een systeem bedacht dat het mogelijk maakt om bij een zwaar beroep eerder te stoppen met werken. Het EIB geeft aan dat dit ook in Nederland mogelijk is;
  • er moeten meer maatregelen komen om het werk lichter te maken. Want hoewel de gezondheid van bouwvakkers sinds 1989 beter is geworden, geldt dat niet voor mensen van 55 jaar en ouder;
  • er zijn meerdere manieren om te bereiken dat mensen met zwaar werk eerder kunnen stoppen met werken, 45 jaar werken nemen als norm is er daar één van;
  • het kan, maar daarvoor is politieke nodig;
Pensioenakkoord
In het pensioenakkoord is ruimte geboden om een tijdelijke regeling te maken voor maximaal 5 jaar. In het pensioenakkoord staat ook dat er een onderzoek moet komen naar andere manieren om AOW toe te kennen aan werknemers, bijvoorbeeld na 45 jaar werken. Dit onderzoek moet in 2020 klaar zijn.Wij doen mee aan dit landelijke onderzoek. Het onderzoek dat het EIB nu heeft gedaan, zien wij als belangrijk voorwerk voor dit landelijke onderzoek.

Inzet cao Bouw & Infra
Vanaf 2021 is het mogelijk om in sectoren en bij bedrijven afspraken te maken over de laatste drie jaar voor AOW. Zulke afspraken moeten we maken in de komende cao. In de cao over 2020 willen we alle hoofdpunten voor de regeling per 2021 al hebben afgesproken, zodat de regeling ook op 1 januari 2021 kan ingaan.
Onze inzet voor de komende cao is:
  • er moet een regeling komen voor iedereen die in de bouw werkt;
  • de regeling moet het maximale bedrag opleveren dat volgens het pensioenakkoord mag;
Werkgevers in de bouw zien ook het belang van een regeling. Maar zij zullen in de onderhandelingen er ook vooral op letten dat het niet te veel gaat kosten. We hebben jullie dan ook nodig om de druk op te voeren richting de onderhandelingen. Praat er met elkaar over. Praat met je collega’s in de ondernemingsraad. Praat er met je werkgever over. Laat jouw werkgever zijn invloed uitoefenen richting werkgeversorganisaties.
Natuurlijk houden we je tijdens de cao-onderhandelingen op de hoogte van de voortgang op dit en alle andere onderwerpen.

Wil jij meebeslissen over de cao bouw en infra?
CNV Vakmensen heeft voor de cao Bouw en Infra een eigen cao-commissie. In deze commissie zitten werkende leden die onder de cao Bouw en Infra vallen. Deze commissie is binnen de vereniging CNV Vakmensen verantwoordelijk voor alles wat met de cao te maken heeft.

De commissie adviseert en ondersteunt de onderhandelaar, stelt de definitieve cao-voorstellen vast en bepaalt of een bereikt onderhandelingsresultaat goed genoeg is. Ben je metselaar, voeger, timmerman, uitvoerder, wegmarkeerder of calculator, het maakt niet uit. Elke beroepsgroep kunnen we nog goed gebruiken in de cao-commissie. Je mag het ook een tijdje proberen en aanzien of het je bevalt, je zit er niet meteen aan vast. Jouw ervaring uit de praktijk is hard nodig!!

Werk jij in de bouw of infra en wil je meer weten?
Stuur dan een e-mail naar Gijs Lokhorst en hij neemt contact met je op.

Samen ben je sterk!
En ik daag je uit je ongeorganiseerde collega lid te maken van CNV Vakmensen en te laten meepraten en beslissen over de toekomst van de cao bouw en infra en de sector.

CNV Vakmensen bestaat dit jaar 125 jaar en om dat vieren hebben we het wel heel aantrekkelijk gemaakt voor leden om leden te werven. Je krijgt namelijk voor elk geworven lid 2 cadeaubonnen t.w.v. €25,- naar keus. Je kunt die delen met het nieuwe lid, óf zelf houden. Aan jou de keus! Kijk op www.cnvvakmensen.nl/125   
Het nieuwe lid ontvangt de eerste 6 maanden 50% korting op de contributie.

Samen staan we sterk en dat is hard nodig in deze sector.

Reageren
Heb je de behoefte te reageren op deze nieuwsbrief? Heel graag, je mening stel ik erg op prijs.

CNV Vakmensen
Gijs Lokhorst, cao-onderhandelaar
E. g.lokhorst@cnvvakmensen.nl