2023 belangrijk jaar voor jouw Rail en OV pensioenregeling

Als gevolg van de nieuwe pensioenwetgeving wordt er momenteel hard gewerkt aan jouw nieuwe pensioenregeling. Dit jaar wordt jij daarover ook geraadpleegd. CNV Vakmensen, de andere bonden en werkgevers gaan daarover in onderhandeling. We houden je regelmatig op de hoogte.

Nieuwe pensioenregeling moet voldoen aan de wet

De wet op de pensioenen wijzigt en daardoor wijzigt jouw pensioenregeling. Op basis van de wettelijke afspraken kunnen CNV Vakmensen, de andere bonden en de werkgevers in Rail en OV afspraken maken over een nieuwe pensioenregeling. Jij wordt daarover ook geraadpleegd. Het is de bedoeling dat bij Rail en OV op 1 januari 2025 die regeling ingaat. Omdat het pensioenfonds de regeling nog moet invoeren en er toetsing nodig is van De Nederlandse Bank, moet het besluit al voor de zomer van 2023 klaar zijn. Dit betekent dus dat wij jou de komende maanden regelmatig gaan informeren over de pensioenregeling. Ook zullen wij jou keuzes gaan voorleggen ter raadpleging. Je pensioen is inkomen voor later, dus heel belangrijk. Houd dus je mailbox in de gaten.

Nieuwe regeling is nodig, maar ook verplicht

Zijn de veranderingen in het pensioen nu echt nodig? Ja, veranderingen zijn echt nodig. Het pensioenstelsel is ruim een halve eeuw geleden ontworpen en sluit niet meer aan bij de huidige tijd. Zo worden pensioenfondsen in het huidige pensioenstelsel verplicht om grote buffers aan te houden, waardoor ze het geld niet kunnen toekennen aan deelnemers en gepensioneerden. Dat is niet wenselijk. Verder is het huidige pensioenstelsel gericht op een situatie waarin werknemers levenslang bij dezelfde werkgever blijven werken. Dat is vaak niet meer zo. Ook dat vraagt om aanpassingen. Die buffers zijn toch goed, zou je zeggen. Die buffers moesten worden aangehouden om zo met een grotere zekerheid een waardevast pensioen te kunnen toezeggen. Dit is niet gelukt. Dat is de laatste 15 jaar wel duidelijk geworden. Het pensioen bleek niet waardevast te zijn. De afgelopen jaren hebben pensioenfondsen de pensioenen niet mee kunnen laten groeien met de prijsinflatie en sommige fondsen moesten zelfs de pensioenen verlagen, terwijl pensioenfondsen goede beleggingsrendementen haalden en het vermogen aangroeide. De fondsen moesten echter het geld vasthouden in grote buffers en mochten het niet toekennen aan deelnemers en gepensioneerden. Dit is een onwenselijke situatie. Ook als de rente omhoog gaat, moeten pensioenfondsen nu die buffers aanhouden. In het nieuwe pensioenstelsel houden pensioenfondsen veel beperkter geld vast in buffers. Het geld dat er is wordt zo snel mogelijk toegekend aan deelnemers en gepensioneerden. Dat is een voordeel voor iedereen. Het is dus nodig, maar omdat er nieuwe wetgeving is, moet ook iedereen de eigen pensioenregeling wijzigen. Dus het is zowel nodig als verplicht.

Werkgevers en bonden in gesprek

CNV Vakmensen, de andere bonden en werkgevers hebben zich in principe uitgesproken voor een solidaire regeling. Dat wil zeggen dat er in ieder geval jouw pensioengeld collectief belegd wordt. Het voordeel van collectief beleggen, dus namens allemaal, is dat het hogere rendementen en dus uiteindelijk een hoger pensioen oplevert. Individueel beleggen levert altijd minder op. Maar binnen die solidaire regeling moeten er nog veel zaken geregeld worden, zoals hoeveel premie ga je betalen? Hoe groot moet de reserve zijn? Wat gebeurt er met Nabestaandenpensioen, om maar enkele onderwerpen te noemen. Wij zijn daarover druk in gesprek en gaan jou de komende tijd op de hoogte houden, zodat je weloverwogen mee kan doen met een raadpleging.

Ike Wiersinga
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 23 50 09 86
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
Werkzaam van dinsdag t/m vrijdag