Al het nieuws

Boer Speeltoestellen cao-voorstellen 2019-2020

Jullie huidige cao loopt tot 1 augustus 2019. Tijdens de kantinebijeenkomsten op donderdag 11 april 2019 hebben wij met elkaar gesproken welke onderwerpen jullie belangrijk vinden om in de voorstellenbrief voor de nieuwe cao op te nemen.

Op basis van jullie input en het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen hebben wij een concept voorstellenbrief geschreven.
Als bijlage doen wij jullie hierbij deze concept cao-voorstellenbrief toekomen. Graag horen wij van jullie of je met deze voorstellenbrief kunt instemmen. Hebben jullie nog wijzigingen of aanvullingen dan horen wij  dat ook graag. Willen jullie vóór maandag 13 mei 2019 een e-mail sturen naar g.vancuijk@cnvvakmensen.nl

Op dinsdag 14 mei 2019 is de eerste onderhandelingsronde gepland. Over het vervolg van het cao-traject informeren wij jullie.

Gerard van Cuijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 13 40 89
E: g.vancuijk@cnvvakmensen.nl

Downloads