Tweede onderhandelingsronde cao Bikudak

22 december hebben vakbonden voor de tweede maal onderhandeld met de werkgevers over een nieuwe cao Bikudak. Hieronder lees je hoofdpunten van het overleg.

Loonsverhoging
In de voorbereidingen op deze tweede onderhandelingsronde hebben de vakbonden een prioriteringslijst van hun voorstellen aan de werkgevers gestuurd.  waarbij de APC, een nominaal bedrag en het verhogen van de jeugdlonen hoog op deze lijst staan.
Betreft de loonsverhoging zijn cao-partijen nog niet verder gekomen. Hier zal de eerst volgende keer verder over worden gesproken.
Op het onderwerp jeugdlonen geven werkgevers aan hier mogelijk wel ruimte te zien. Werkgevers hebben toegezegd hier een volgende keer met een concreet voorstel te zullen komen.

Voorstellen UTA
Voor UTA-werknemers staan functiewaardering en beloningssysteem, invoering ATV-dagen en uitbetaling van overuren ook hoog op de prioriteitenlijst. Evenals het uitbreiden van de RVU mogelijkheden voor de UTA-medewerker.
Werkgevers geven aan geen ruimte te zien voor het opzetten van een functiewaarderingssysteem en loongebouw. Wel is er volgens mogelijk ruimte om de UTA-categorieën in de huidige cao uit te breiden en daar garantielonen aan te koppelen.

Werkgevers hebben nog altijd grote moeite met voorstellen voor UTA-medewerkers die betrekking hebben op het betalen van overuren en het instellen van ATV-dagen. Vakbonden hebben aangegeven dat zij deze voorstellen blijven handhaven.
Op het gebied van het doorbetalen van kort verzuim en het doorbetalen van feestdagen zien werkgevers wel ruimte.
De vakbonden hebben voorgesteld  de voorwaarden om gebruik te maken van de RVU-regeling door UTA-werknemers te verspoelen. Werkgevers hebben hier enige ruimte geboden, maar wat de vakbonden betreft nog niet voldoende stappen in gemaakt.

Hoe nu verder?

Op 18 januari zullen cao-partijen verder onderhandelen. Hierbij worden bovenstaande punten besproken, alsmede de overige voorstellen van cao-partijen.
Rest ons jullie allen fijne en gezonde feestdagen toe te wensen.

Hanane Chikhi
bestuurder CNV Vakmensen