Al het nieuws

Stem over het onderhandelingsresultaat cao Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Op donderdag 10 februari jl. hebben cao-partijen een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven. Hieronder informeren wij jou over de belangrijkste punten van dit onderhandelingsresultaat.

Looptijd

1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 (2 jaar).

Loonsverhoging voor zowel dakdekkers als UTA werknemers   

 • Per 1 april 2022: 3% loonsverhoging
 • Per 1 april 2023: 3 % loonsverhoging

De verhoging wordt toegepast over het garantieloon vermeerderd met het overeengekomen loon of salaris.
De loonsverhoging gaat tot het garantieloon van functiegroep 5 en uta-3 plus 10% (stand 1 juli 2021 is € 3.372 bruto per maand).
De maximering van de loonsverhogingen van 110% over de lagere functieschalen is komen te vervallen voor UTA werknemers en dakdekkers.
De van toepassing zijnde vergoedingen en toeslagen worden met dezelfde percentages verhoogd.
Deze verhoging geldt niet voor bedrijfsleiders die rechtstreeks aan de directie rapporteren. Dit is niet veranderd in de cao.

Jeugdlonen

De loonschalen voor jeugdigen worden aangepast. De jeugdlonen zijn een vast percentage van het wettelijk minimumloon:
 • 16 en 17 jaar : 175% van het minimumloon
 • 18 tot en met 20 jaar : 150% van het minimumloon.

Het garantieloon voor een jeugdige met een vakdiploma is 110% van het garantieloon van een jeugdige zonder vakdiploma.
In de praktijk betekent dit een fikse loonsverhogingen voor de 19 en 20 jarige.

Verbeteringen voor dakdekkers

De dakdekker die maximaal 10 jaar voor aow-datum zit en minimaal 5 jaar in dienst is en gebruik maakt van een vierdaagse werkweek conform art 8D, is niet langer verplicht dagen in te zetten ten behoeven van de wintertijdverkorting.
Dit gold eerst alleen voor dakdekkers die 5 jaar voor de aow leeftijd zaten.

Verbeteringen voor UTA werknemers

De uta-functies worden in drie categorieën verdeeld (met bijbehorende garantieschalen):
 • uta 1 – lager administratief personeel (huidige groep uta 1)
 • uta 2 – staf- en kaderfuncties op middelbaar niveau
 • uta 3 – hogere staf- en kaderfuncties.

Eerder waren er twee schalen en waren het geen garantielonen.

 • De RVU-regeling wordt verruimd voor uta werknemers. Werknemers die binnen 10 jaar (dat was 5 jaar) voor hun aow-datum uta-werknemer zijn geworden, kunnen vanaf 1 juli 2022 gebruik maken van de regeling. De 20 uit 25 eis; in de laatste 25 jaar 20 jaar in deze branche werkzaam te zijn geweest blijft van toepassing.
 • De regeling voor feestdagen gaat ook voor de uta werknemer gelden.
 • De regeling voor kort verzuim gaat ook voor de uta werknemer gelden.

Uitzendkrachten/payrollers

De werkgever dient zich ervan te vergewissen dat door hem ingeleende uitzendkrachten na 8 weken pensioen gaan opbouwen. In de cao wordt opgenomen dat ook voor payrollkrachten geldt dat zij na één jaar inlening door dezelfde inlener recht hebben op een contract voor onbepaalde tijd bij de inlener (artikel 7A, lid 1 b). Indien de payroller korter dan 1 jaar bij dezelfde inlener werkzaam is, dan telt/tellen bij terugkeer bij dezelfde inlener, eerdere periode(s) (binnen een tijdsbestek van 3 jaar) mee voor de bepaling van de inleentijd.

Algemeen

Er komen gedurende de cao-looptijd concrete onderzoeken bij bedrijven om:

 • Het gebruik van hulpmiddelen te bevorderen en te verbeteren
 • De werkdruk te verminderen door het werk anders te organiseren
 • De werknemer die in overleg met de werkgever vanuit zijn huis werkt, heeft vanaf 1 januari 2022 recht op een thuiswerkvergoeding conform de fiscale regels. Deze vergoeding bedraagt € 2,- netto per werkdag
De overige afspraken kun je in het volledige onderhandelingsresultaat lezen. Deze is als bijlage bijgevoegd.

Stemmen

Het is nu aan leden om te bepalen wat zij van dit onderhandelingsresultaat vinden. Dit kan je doen door te klikken op deze link en je stem uit te brengen. Stemmen kan tot en met 1 maart 2022.
Ontvang je deze nieuwsbrief via de post, dan kan je de enquête vinden op de cao pagina. Ga naar www.cnvvakmensen.nl/caos  en type Bitu in het cao zoekveld.
Klik vervolgens op de digitale versie van deze nieuwsbrief; daarin staat de link om te stemmen.

Hanane Chikhi
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 74 88 51
E:  h.chikhi@cnvvakmensen.nl 

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error