Al het nieuws

Onderhandelingen cao Bikudak van start

Op 31 december 2021 loopt de cao-Bikudak af. Cao-partijen zijn daarom de cao-onderhandelingen gestart. Het eerste overleg heeft 30 november plaatsgevonden.

De cao-voorstellen

De cao-voorstellen hebben de vakbonden en de werkgevers voor aanvang van het eerste overleg uitgewisseld. We hebben het eerste overleg dan ook gebruikt om verduidelijkende vragen te stellen over elkaars voorstellen. Werkgeversdelegatie  heeft te kennen gegeven dat de voorstellen van de vakbonden voor nu niet binnen haar mandaat ligt. Daarnaast is verzocht de voorstellen met betrekking tot de UTA-werknemers nader uit te werken. Vakbonden hebben dit inmiddels gedaan. Deze uitwerking is naar de werkgeversdelegatie verzonden. De cao-voorstellen van CNV Vakmensen tref je als bijlage bij deze nieuwsbrief aan.

Vervolg onderhandelingen

Er zijn voorlopig nog 3 data gepland waarop verder wordt onderhandeld. Ons streven is om na deze 3 onderhandelingsrondes ook een onderhandelingsresultaat te bereiken. Als het eerder lukt is dat natuurlijk mooi meegenomen.  De geplande data zijn:

  • Woensdag          22-12-2021
  • Dinsdag              18-01-2022
  • Donderdag         10-02-2022

Meepraten over jouw cao

Vanaf nu heb je de mogelijkheid om op onze site jouw mening te geven, vragen te stellen en mee te kijken bij alle stappen in het cao-proces. Je kunt met verbetervoorstellen komen of reageren op anderen die onder dezelfde cao vallen, je collega’s dus. Wij geven antwoord, reageren en gaan met jou en je collega’s in gesprek. Wij willen weten wat er leeft en speelt bij jou en je collega’s op de werkvloer. Zodat we daar optimaal en met elkaar op kunnen inspelen!

Alle cao’s krijgen hun eigen pagina. Dus ook die van jou. Ga naar jouw cao pagina.

Je Achterban

Natuurlijk kon je bij CNV Vakmensen al meepraten over je cao, namelijk op Je Achterban. Misschien heb je hier wel eens op gekeken of zelfs een account aangemaakt. Je Achterban is de laatste jaren enorm gegroeid. En we moeten meebewegen. Daarom hebben we het onderdeel van de website van CNV Vakmensen laten worden.

Hoe nu verder?

Op 22 december treffen cao-partijen elkaar weer en wordt er verder onderhandeld over de voorstellen. Wij houden jullie uiteraard op de hoogte. Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je deze op de cao-pagina kwijt of mailen naar h.chikhi@cnvvakmensen.nl