Al het nieuws

Cao Bikudak/ zwaarwerkregeling

Zoals jullie weten is er in de sector een regeling voor zwaar werk afgesproken. Met deze brief wil ik jou er nogmaals op wijzen. Ik besef dat hij alleen voor de ouderen mogelijk geldt, waardoor jij er nu mogelijk niets aan hebt. Weet dat deze regeling tijdelijk is en we met elkaar nadenken over een structurele oplossing voor de toekomst, waar jij mogelijk wel wat aan hebt.
Ik weet het, de zomer staat voor de deur, je hebt inmiddels al vakantie of gaat het binnenkort krijgen, dus misschien komt deze nieuwsbrief helemaal niet zo gelegen.
Toch wil ik je aandacht er voor vragen.

Vanaf 1 oktober 2021 kun je mogelijk gebruik gaan maken van de zwaarwerkregeling. Daar zitten wat voorwaarden aan. Het reglement zit als bijlage bij deze brief. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal APG je een brief sturen. Mocht je zelf denken dat je er aan voldoet en geen brief krijgt, dan kun je contact opnemen met APG.

Dit geldt voor bouwplaatsmedewerkers maar voor de UTA werknemer die twee jaar voorafgaande de uittredingsdatum een UTA functie is gaan vervullen.
Je ontvangt dan tot je AOW-leeftijd het wettelijk toegestane bedrag. Voor 2021 is dat een uitkering van €22.164 per volledig jaar via het APG. De maandelijkse bruto uitkering is in 2021 €1.847 bij een fulltime dienstverband. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kun je dat bedrag aanvullen door een deel van je opgebouwde oudedagspensioen naar voren te halen.

Er is een mogelijkheid om via het Nibud uit te laten rekenen hoe de regeling voor het huishoudpotje uitpakt. Er komt een uitgebreide website met informatie voor werknemers en werkgevers met meer informatie en veel gestelde vragen via https://caobikudak.nl/zwaarwerkregeling

In het kort

1 De dakdekker, voorman en chauffeur (functielijst bijlage 1 cao) kan maximaal drie jaar
   voorafgaande de AOW-leeftijd stoppen met werken. Dit geldt ook voor de UTA werknemer
   die twee jaar voorafgaande de uittredingsdatum een UTA functie is gaan vervullen.
2 Het uitkeringsbedrag is €22.164 bruto per volledig jaar dat eerder wordt gestopt.
3 Instromen in de regeling kan van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2025. 

Voorwaarden
Je kunt gebruikmaken van de regeling, als je aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Je hebt, direct voorafgaande aan de deelname van de regeling, een dienstverband bij een werkgever die onder de cao Bikudak valt.
  • Je werkte de laatste 25 jaar minstens 20 jaar als werknemer onder de cao Bikudak. Een kalenderjaar telt mee als minstens negen maanden werkzaamheden zijn verricht in de bikudaksector.
Tot slot
Mocht je er niet uit komen, schroom dan niet om vragen te stellen. Dat kan via APG, maar ook via CNV Info. Zij helpen je graag. Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie, blijf gezond en hopelijk tot na de vakantie.

Roel van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 38 44 73
E:  r.vandijk@cnvvakmensen.nl


Downloads