Al het nieuws

CAO Bikudak

Onderhandelingsresultaat cao BIKUDAK wordt omgezet naar cao akkoord. Het overgrote merendeel van de leden van CNV Vakmensen die hebben gestemd, zijn akkoord.
Met deze brief deel ik jullie mee dat het merendeel van de leden die gestemd hebben, akkoord zijn met het onderhandelingsresultaat. Daarmee is het nu een definitief akkoord en de nieuwe CAO BIKUDAK een feit. Ook vanuit FNV en de werkgevers is er akkoord, waardoor we nu aan de slag kunnen met de uitwerking. 

Werk aan de winkel
Nu er een akkoord is, is er werk aan de winkel voor de partijen welke betrokken zijn bij het resultaat. We kunnen nu beginnen met de zwaar werk regeling, zodat we deze zo snel als mogelijk operationeel hebben. Deze regeling is belangrijk voor een deel van de leden van CNV Vakmensen, zo geven leden aan die gestemd hebben. Daarnaast moeten we alles in het werk stellen dat we zo snel als mogelijk een tekst hebben, zodat jullie, op papier of digitaal, weer een cao-boekje tot jullie beschikking hebben.

Zorg
Vanuit de reacties komen ook een punt van zorg; de storingsdienst. In de praktijk blijkt dat werknemers de storingsdienst invullen na of voor hun reguliere werktijd. Het komt dan ook niet zelden voor dat collega's voor aanvang werk of na een lange dag van huis, vervolgens nog storingsdienst moeten vervullen. Dat kan niet de bedoeling zijn, daar iedereen rust moet hebben na een lange dag van zware arbeid. Hierover is al gesproken met werkgevers, maar CNV Vakmensen gaat hier nog meer aandacht voor vragen en wil dit geregeld hebben in de volgende cao. Ook zijn er voorbeelden hoe het wel kan door bijvoorbeeld op een reguliere dag minder te werken, zodat er tijd over is om uitgerust aan de storingsdienst te beginnen. Hoe dan ook, het heeft de aandacht. Wel adviseer ik jou, als het voor jou niet goed geregeld is, om in gesprek te gaan met de werkgever. In overleg is er veel mogelijk en moet er een redelijke oplossing voor beide partijen te vinden zijn. Desnoods helpt CNV Vakmensen, omdat we elkaar keihard nodig hebben in deze tijd.

Tot slot
Tot slot wil ik jullie bedanken voor het stemmen en de betrokkenheid vanuit de sector. CNV Vakmensen kan niet zonder de inbreng van jou, omdat het jouw situatie is waarover wordt gesproken. Fijn om te ervaren dat er meegekeken en meegelezen wordt. In een tijd waarin de afstand gevoelsmatig groot is, moeten we het doen met de middelen die we hebben. Dan is jullie betrokkenheid nog belangrijker, omdat we in een tijd van corona niet zomaar langs bouwplaatsen kunnen en mogen. Vandaar nogmaals dank voor de betrokkenheid. Samen moeten we tot een cao komen, waarin jij tot je recht komt.

Ik wens jou alle goeds, bovenal gezondheid en als er iets is, laat het me weten.

Roel van Dijk, bestuurder
r.vandijk@cnvvakmensen.nl

tel. 06-53384473