Al het nieuws

CAO Bikudak

Zoals in de vorige nieuwsbrief is meegedeeld, donderdag 11 februari 2021 hebben werkgevers en vakbonden weer onderhandeld over een nieuwe cao voor jou.

Helaas kunnen CNV Vakmensen en FNV nog geen witte rook melden. We zijn er dus nog niet, ondanks gemaakte stappen. Donderdag 25 februari gaan partijen weer verder. Dan hopen we tot een akkoord te komen. Behalve het loon zijn vandaag wel de nodige stappen genomen. Alles is aan de orde geweest. Als partijen 25 februari overeenstemming over het loon bereiken, is de rest dusdanig besproken, dat we dan ook tot een onderhandelingsresultaat komen.

Gat bij de loonbespreking

Het gat tussen vraag en aanbod is nu nog te groot. De werkgevers bieden nog te weinig op wat vakbonden vragen. Beide partijen hebben wel bewogen. Hopelijk geven de komende weken de ruimte en mogelijk nieuw inzicht om tot een onderhandelingsresultaat te komen.

Een deal voor jong en oud

CNV Vakmensen en FNV zoeken naar een akkoord waar jong en oud zich in herkennen. Speerpunten zijn voor de ouderen de zwaar werk regeling. De tijdelijke (door de wetgever opgelegd) zwaar werk regeling is belangrijk voor deze sector. Voor jongeren concentreren we ons op verlof rond geboorte van kinderen en de voorwaarden die daarbij horen.

Tot slot

We strijden met en voor jou voor een goede cao. Juist in een tijd waarin de winter hoogtij viert, corona om ons heen waart, is een goede cao een rustpunt voor jou. Wordt vervolgd.

 

Roel van Dijk, bestuurder

r.vandijk@cnvvakmensen.nl

tel. 06-53384473