Waarde van een dag bij Arcadis

CNV Vakmensen heeft vorig jaar met Arcadis een studieafspraak gemaakt over de berekening van de waarde van een dag. De bedoeling was dat we hier vorig jaar een afspraak over zouden maken om deze vervolgens per 1 januari 2020 in te voeren. In deze nieuwsbrief informeren we je over de stand van zaken.

Waarom waarde van een dag?
In de cao van Arcadis is de mogelijkheid opgenomen om jaarlijks extra vakantiedagen aan te kopen, maar ook om vakantiedagen te verkopen. Voor het kopen en verkopen van vakantiedagen is het belangrijk om te weten wat dit kost of oplevert. De waarde van een dag gelijk is aan 5,17% van het fulltime maandsalaris. Het percentage van 5,17% is de uitkomst van een rekenformule die ooit door de vakbonden en Arcadis is afgesproken.

Rekenformule
Arcadis heeft nu de behoefte om te onderzoeken of de rekenformule nog wel de juiste is. Voor hen is het belangrijk dat het kopen van extra vakantiedagen voor jou en je collega’s aantrekkelijk is en blijft. CNV Vakmensen onderschrijft dit, maar wij vinden het ook belangrijk dat de rekenformule rechtvaardig, uitlegbaar en begrijpelijk is.

Hoogte waarde van een dag
Hoe lager de waarde van een dag is, hoe goedkoper het voor jou is om een extra vakantiedag aan te kopen. Andersom geldt hoe hoger de waarde van een dag is, hoe meer dit voor jou oplevert als jij een vakantiedag verkoopt. Volgens Arcadis wordt er op dit moment meer vakantiedagen gekocht dan dat er vakantiedagen verkocht worden.

Overleg
Afgelopen maandag hebben we een eerste gesprek gehad. We hebben naar de voor- en nadelen gekeken van de huidige rekenformule. Daarnaast hebben we een eerste opsomming gegeven van wat hierover is afgesproken in andere cao’s. Op donderdag 19 maart praten we hier verder over met Arcadis.

Reageren
Heb je vragen of wil je reageren? Stuur mij dan een mail. Mijn gegevens staan onderaan deze nieuwsbrief.

De vakbond dat zijn de leden
Maak je collega ook lid, hij/zij heeft ook groot belang bij de afspraken die we maken. Wij hebben een interessante aanbieding: het eerste halfjaar 50% korting op de contributie. Ga voor meer informatie naar www.cnv-ledenwerven.nl/

CNV Vakmensen van en voor mensen, al 125 jaar! Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl