Voorstellen CNV Vakmensen cao Architecten 2023

De bonden en BNA hebben vorige week een gesprek gevoerd over de vernieuwing van de cao, die op 1 maart 2023 geëindigd is. CNV Vakmensen en de andere bonden hebben hun wijzigingsvoorstellen toegelicht. BNA gaf aan meer tijd nodig te hebben om met een voorstel te kunnen komen.

Eerste overleg
Het eerste overleg staat zoals altijd in het teken van het uitwisselen en toelichten van de voorstellen van partijen. BNA heeft de bonden aangehoord en had zelf nog geen voorstellen geformuleerd. De komende periode wordt er nog een rondje gemaakt langs de BNA-leden. Na afloop daarvan zullen de voorstellen op papier worden gezet. De verwachting is dat we daarom pas op 15 mei weer met elkaar zullen onderhandelen over de vernieuwing van de cao. De bonden hebben hun teleurstelling hierover geuit naar BNA.

Voorstellen CNV Vakmensen
De voorstellen van CNV Vakmensen zijn gebaseerd op de inbreng van de leden en het arbeidsvoorwaardenbeleid van het CNV. In de bijlage vind je onze voorstellenbrief. In onze voorstellen hebben we rekening gehouden met de tussentijdse loonsverhoging van 3,25% per 1 januari jl. en de situatie in de sector. Na 2 jaar van goede tijden is er sprake van een dip(je) in de sector. Ook hebben we voorstellen ingediend die de sector aantrekkelijk maken voor (jonge) medewerkers.

Huidige cao
De huidige cao is, zoals het juridisch wordt genoemd, geexpireerd. Wel is er sprake van één jaar nawerking. Dat betekent dat de cao blijft gelden; ook voor medewerkers die na 1 maart 2023 in dienst zijn getreden of treden. 

Volgend overleg
Het volgende overleg vindt dus op 15 mei plaats. BNA heeft dan hun voorstellen op papier gezet voor de bonden. We gaan als partijen dan de diepte in en CNV Vakmensen hoopt dat er dan kort daarna een nieuwe cao gepresenteerd kan worden aan onze leden in de architectenbranche. We houden jullie op de hoogte!


Jerry Piqué
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 0651602052
E: j.pique@cnvvakmensen.nl


Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error