Verbetering van de cao voor de Architectenbranche

De cao van de architecten heeft nog een looptijd tot en met 28 februari 2023. Gezien de hoge inflatie hebben de bonden en de werkgevers (BNA) besloten om vooruitlopend op de nieuwe cao de lonen te verhogen.
De inflatie in Nederland is momenteel torenhoog. De compenserende maatregelen van de Overheid en de daling van de gasprijzen lijken iets meer lucht te geven, maar dan nog hebben we te maken met een inflatie die we siinds lange tijd niet gekend hebben in Nederland. BNA en de bonden hebben daarom besloten per 1 januari 2023 een extra loonsverhoging van 3,25% uit te keren bovenop de al eerder overeengekomen loonsverhoging. 

Als bijlage ontvangen jullie het onderhandelingsakkoord. Het akkoord is goed nieuws want  gedurende de looptijd van de cao wordt een extra percentage uitgekeerd aan de medewerkers. Dat is best wel uniek te noemen, maar we leven dan ook in een bijzondere tijd.

CNV is een vakbond met een verenigingsstructuur. We horen daarom graag van jullie wat jullie hiervan vinden. Dat kan via onderstaand email-adres. De reactietermijn is tot 11 november.

Met vriendelijke groeten,

Jerry Piqué
bestuurder

E: j.pique@cnvvakmensen.nl


Downloads