Update cao overleg Arcadis ronde 6

In de achterliggende maanden heb ik namens CNV Vakmensen overleggen gevoerd voor de totstandkoming van een nieuwe cao. Zoals jullie weten was dit geen eenvoudige opgave. Het laatste overleg is gehouden op 25 maart 2024. Tijdens dit overleg hebben de werkgevers een eindbod neergelegd. In deze nieuwsbrief wil ik je meer informatie geven hoe we tot dit eindbod zijn gekomen en wat de inhoud is van het eindbod.

Hoe zijn we tot dit eindbod gekomen?

In totaal zijn wij 7 keer samen gekomen om over de cao te spreken. In deze gesprekken zijn diverse onderwerpen besproken. Deze zijn eerder in de voorstellenbrief met je gedeeld. Vooral op loon is veel gesproken en uiteindelijk blijkt dit een punt te zijn waar we niet uitkomen. Daarom heeft de werkgever een eindbod gedaan. De inhoud van het eindbod lees je hieronder.

Wat is op hoofdlijnen de inhoud van het eindbod:

 • De werkgevers bieden een loonsverhoging van:
  • 3,5% per 1-4-2024 voor alle loongroepen;
  • Per 1-10-2024 2,0% voor loongroepen 1-8;
  • Per 1-10-2024 1,5% voor loongroepen 9-11;
 • In het kader van inclusiviteit wil Arcadis medewerkers de ruimte geven om een dag (of twee dagen) te kiezen die zij uit religieus of cultureel oogpunt willen vieren. De medewerker krijgt de mogelijkheid om 2e Pinksterdag en/of Hemelvaartsdag in te wisselen tegen een dag van eigen voorkeur;
 • Arcadis wil het rouwverlof verruimen;
 • Rondom individuele loonsverhoging bij medewerkers die pas kort in dienst zijn is een aanpassingsvoorstel gedaan. Ook voor tijdelijke waarneming worden de spelregels aangepast;
 • De looptijd van het sociaal kader wordt gelijk getrokken met de cao. Deze liep tot oktober 24, en zal als dit eindbod wordt geaccepteerd tot 1 januari 25 gelden.

De tekst van het eindbod en alle overige punten vind je in de bijlage.

Wat vindt CNV van dit eindbod?

CNV Vakmensen heeft in de voorstellenbrief gevraagd om een loonsverhoging van 8% per 1 januari 2024. Dit lag wat ons betreft in lijn met de hoge inflatiecijfers van de achterliggende jaren. Daarnaast mocht wat ons betreft ook recht worden gedaan aan de afspraak met Arcadis om de collectieve loonsverhoging in verband met de inflatie te zien en daar hooguit 0,5% van af te wijken. Het eindbod wat nu voorligt doet recht aan de inflatie van afgelopen jaar 2023 (3%) maar doet wat ons betreft geen recht aan de inflatie van 2022 (11,8%). De reparatie die we hebben voorgesteld komt met het eindbod niet tot realisatie. In het laatste overleg is vanuit vakbonden nog gepoogd om via een tegenvoorstel tot een oplossing te komen (4% per 1 april en 4% per 1 oktober voor 1 jaar, waarbij de €50,- van afgelopen jaar niet werd gecompenseerd). Op dit voorstel werd niet door de werkgever ingegaan waarna het eindbod op loon is uitgesproken.

In de communicatie richting medewerkers op jullie intranet is aangegeven dat er overeenstemming is bereikt over rouwverlof en het inwisselen van feestdagen. In de gesprekken hebben wij meerdere keren aangegeven dat diversiteit rondom feestdagen ook wat mag kosten en daarom een extra diversiteitsdag ingevoerd mocht worden. Dat is wat anders dan dat we het eens zijn geworden over dit onderwerp. Daarnaast zijn we het ook niet eens geworden over rouwverlof. In de overleggen hebben wij aangegeven dat verlof bij overlijden van een schoonouder met het voorstel verslechterd wordt (van 2 naar 1 dag) en het daar niet mee eens ben. In de tekst van de communicatie van Arcadis is nadrukkelijk aangegeven dat op deze thema’s overeenstemming is bereikt. Dat is niet het geval. Het eindbod wat nu voorligt is daarin leidend.

De inhoud van het eindbod is gezien de huidige situatie verre van ideaal en niet conform onze voorstellenbrief. Arcadis heeft het afgelopen jaar over het algemeen goed gedraaid en de aandeelhouders zijn goede vooruitzichten gesteld. De verwachtingen voor aandeelhouders moeten gerealiseerd worden door de werknemers, en in ruil hiervoor zien we te weinig terug. Daarom leggen wij dit eindbod nu aan je voor.

Stemmen

Het laatste woord is nu aan jou. We vragen je voor 16 april 2024 12.00 je stem uit te brengen op dit eindbod. Snel na het ontvangen van deze nieuwsbrief ontvang je een nieuwsbrief met stemlink. Hierin wordt ook gevraagd naar je mening. Of je nu voor of tegen bent, graag zien we van jou input op dit eindbod.

Er wordt ook een digitale ledenvergadering georganiseerd. Hierin zal ik het eindbod toelichten. Leden en niet-leden zijn van harte welkom om digitaal koffie te komen drinken op vrijdag 5 april, van 10.00-11.00 uur. Hierin zal ik een toelichting geven op het eindbod. Deel deze link dus ook gerust met je collega’s. Klik hier om digitaal koffie te drinken

Als je tegen dit eindbod stemt wil ik je ook attenderen op de consequenties hiervan. Als de leden in meerderheid tegen het eindbod zijn, zal CNV Vakmensen geen cao afsluiten. Let wel, tegen een eindbod stemmen betekent dat ik verwacht dat je eventueel bereid bent om in actie te komen voor een cao. Er is 6 maanden gepraat om tot dit eindbod te komen. Ik verwacht niet dat er zonder acties meer mogelijk zal zijn. Stem je dus tegen, wees dan ook bereid om eventueel in actie te komen.

Tijdens de stemperiode ben ik bereikbaar. Je kan telefonisch of vai WhatsApp contact opnemen met mij of stuur mij een mail. 

De cao online

Op de website van CNV Vakmensen kun je het hele cao-traject volgen en ook je mening delen, reageren op anderen of je vraag stellen. Ga hier naar de cao-pagina
Heb je deze nieuwsbrief per post ontvangen dan hebben wij geen email adres van jou. Wil je in het vervolg de nieuwsbrief liever (en dus sneller) digitaal ontvangen? ga dan naar www.cnvvakmensen.nl/mijncnv/
en pas je gegevens aan. 

Johann Honders
bestuurder CNV
M: 06 3020 5136
E: j.honders@cnv.nl

 

 

Downloads