Update cao overleg Arcadis ronde 5

Op 26 februari 2024 hebben wij opnieuw met jullie werkgever gesproken over de cao. In deze update wil ik je kort informeren over de besproken onderwerpen.

Update cao overleg 5

Op 26 februari 2024 hebben wij opnieuw met jullie werkgever gesproken over de cao. In deze update wil ik je kort informeren over de besproken onderwerpen.

Om te beginnen, er is nog geen verbeterd loonbod gedaan. We hebben hier opnieuw nadrukkelijk om gevraagd. Arcadis is zich hier nog op aan het beraden. Wel hebben we in dit overleg alle overige voorstellen vanuit vakbonden besproken en een eerste reactie gekregen. De volgende opsomming geeft een globaal beeld wat er nu op tafel ligt:

  • Het verhogen van de winstdelingsregeling is op dit moment niet bespreekbaar. Op Global niveau wordt onderzocht of er een generieke regeling mogelijk is. We hebben aangegeven dat de huidige regeling in de cao is opgenomen en niet zonder onze toestemming gewijzigd/verwijderd kan worden. Dit is onderwerp van gesprek maar het lijkt er niet op dat hier nu resultaat te behalen valt.
  • Op het gebied van stagevergoedingen geeft Arcadis aan dat zij al €550,- voor alle niveaus stage hanteren. Wat ons betreft kunnen we dit dus ook afspreken in de cao.
  • Op het gebied van Loopbaan en ontwikkelmogelijkheden geeft Arcadis aan al het nodige te doen. Vooralsnog wordt er niet enthousiast gereageerd op de mogelijkheid tot het invoeren van een persoonlijk opleidingsbudget.
  • De vergoeding van de sportschoolabonnementen kan vooralsnog ook niet op goedkeuring rekenen van Arcadis. De reden hiervoor is dat de vrije ruimte van de werkkostenregeling al volledig benut wordt en iedere extra vergoeding veel belastingafdracht kent.
  • Een duurzaamheidsbudget kan ook geen goedkeuring krijgen. Het idee is sympathiek en zou passen binnen de duurzaamheidsplannen van Arcadis maar brengt volgens Arcadis ook onderscheid met zich mee. Niet iedereen heeft namelijk een koophuis, en daarmee wordt ongelijkheid gecreëerd.
  • Op het gebied van betaald mantelzorgverlof en volledig betaald ouderschapsverlof is het voorstel van Arcadis om in een werkgroep te kijken wat voor vormen van verlof er nu zijn en hoe dit voor de toekomst goed ingericht kan worden.
  • Een nog te maken keuze voor cao-partijen is wat we met het huidige sociaal kader doen. Dit staat in de huidige cao maar heeft een andere looptijd, namelijk tot 1 oktober 2024. Daar zitten nog wel wat zaken in die aangepast kunnen/moeten worden. Of we doen dit in de huidige onderhandelingen óf we doen deze apart maar dan moeten we nu het sociaal kader gelijk trekken met de beoogde looptijd van de nieuwe cao. Arcadis geeft aan dat zij het sociaal kader gelijk willen trekken met de looptijd van de nog af te spreken cao. Dan hebben we gedurende de nieuwe looptijd om de beoogde wijzigingen goed voor te bereiden. Dit lijkt mij een praktische oplossing.

Zoals je leest zijn de mogelijkheden beperkt. Het loonbod is te mager en secundair zijn er weinig mogelijkheden. 25 maart is het volgende overleg. We hopen dan stappen in de goede richting te zetten op het gebied van de loonontwikkeling en bovengenoemde thema’s. De aandeelhouders hebben bij de presentatie van de cijfers van Arcadis Global in ieder geval een mooi vooruitzicht gekregen. Nu wij in Nederland nog.  

Pensioen

Bij de pensioenonderhandelingen hebben we keuzes gemaakt als het gaat om compensatie van de ongeveer medewerkers die ergens tussen 48 en 67 jaar zitten en als gevolg van de overgang naar het nieuwe stelsel mogelijk nadeel kunnen hebben. Het pensioenoverleg tussen de sociale partners verloopt vlotjes mede door goede begeleiding. Eigenlijk lopen we een beetje voor op de planning. De komende twee maanden komen we gezamenlijk bij je in de lucht met inhoudelijke communicatie én de vraag om jouw stem over het gehele pensioentransitiepakket uit te brengen. Wordt nog vervolgd.

Ik ben benieuwd wat je van bovenstaande vindt. Stuur gerust een reactie op deze mail en laat van je horen.Bezoek ook onze cao pagina

Johann Honders
M: +31 6 3020 536
j.honders@cnvvakmensen.nl 

 

 

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error