Update cao overleg Arcadis ronde 4

Op 14 december zou er opnieuw overleg plaatsvinden tussen Arcadis en de vakbonden. Onderwerp van gesprek is nog steeds de totstandkoming van de cao met een realistische loonsverhoging. Helaas is ook dit overleg geannuleerd. Lees hieronder meer informatie over het volgende overleg.

Cao

In aanloop naar het gesprek werd duidelijk dat er op dit moment nog onvoldoende onderhandelingsruimte is voor Arcadis. De kans dat er op korte termijn een beter loonbod zou komen was daarmee niet aanwezig. Arcadis heeft daarom dit overleg geannuleerd omdat wij als vakbonden hebben aangegeven eerst een stap te willen zien van Arcadis op de loonontwikkeling. We verwachten van Arcadis dat er op termijn een realistisch loonbod komt wat ook ons onderhandelingsruimte geeft.

Helaas betekent dit dat voor het einde van de cao er geen nieuw resultaat ligt wat we aan jullie voor kunnen leggen. Wij hadden dit graag anders gezien. 22 januari 2024 staat voor nu het eerstvolgende overleg gepland. We zoeken op dit moment naar nieuwe overlegdata in januari voor de 22ste. Zodra daar meer over bekend is, informeren we jullie verder.

Pensioen

Naast het cao-overleg was er ook een pensioenoverleg gepland. Ook dit overleg is geannuleerd. Reden hiervoor is dat er nog vragen waren over de eerste berekeningen waar de uitkomsten bekend zijn geworden. Om een goed beeld te krijgen is daar eerst verduidelijking nodig. We zullen dit verder in januari bespreken.  

De cao online

Je kunt het hele cao-traject online volgen. Reageer of stel je vrgen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. Ga hier naar jouw cao-pagina

Als je vragen hebt naar aanleiding van dit bericht, neem gerust contact met mij op via onderstaande gegevens.

Johann Honders
bestuurder CNV Vakmensen
E. j.honders@cnvvakmensen.nl
M. 06 3020 5136