Stemmen over de Arcadis cao 2023

Op donderdag 1 december hebben de vakbonden CNV Vakmensen, de Unie en FNV opnieuw onderhandeld met jullie werkgever. Daarbij hebben we een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao bereikt dat we graag aan jullie ter stemming voorleggen.

Achterbanraadpleging 28 november

Op 28 november hebben de vakbonden jullie uitgenodigd voor een online achterbanraadpleging. We zijn in oktober gestart met onderhandelen wilden jullie graag informeren over de stand van zaken. Er waren meer dan 90 Arcadianen aanwezig. Veel vakbondsleden en ook collega’s die geen vakbondslid zijn.

Arcadis had aanvankelijk een looptijd van 18 maanden voorgesteld, 1 oktober 2022 tot 1 april 2024. Daarbij hadden ze ook een aantal loonsverhogingen voorgesteld die verspreid werden over deze 18 maanden. Aanvullend was het voorstel om twee eenmalige uitkeringen te verstrekken in december 2022 en in oktober 2023. 

De collega’s die 28 november aanwezig waren vonden het voorstel dat toen voorlag te mager. Er werd benadrukt dat de loonsverhogingen te laag waren en over een te lange termijn werden verspreid. Deze signalen hebben we meegenomen naar de onderhandelingstafel op 1 december.

In de onderhandelingen hebben we een resultaat bereikt. In dit onderhandelingsresultaat hebben we ervoor gezorgd dat jullie een hogere cao-loonsverhoging ontvangen in 2023. De jaarlijkse individuele loonsverhogingen op basis van performance blijven uiteraard ongewijzigd.

Daarnaast is de looptijd verkort naar 15 maanden. Dit betekent dat vakbonden eind 2023 al opnieuw zullen onderhandelen over de cao en loonsverhogingen in 2024.

Onderhandelingsresultaat cao 2023

  • Looptijd van 15 maanden, 1 oktober 2022 tot 31 december 2023
  • De salarisschalen in de CAO worden verhoogd met de volgende percentages, vanwege de loonsverhogingen in april 2022. 3% voor Job Levels 1 t/m 8 en 2% voor Job Levels 9 t/m 11
  • €750,- bruto eenmalige uitkering met salaris uitkering in december 2022
  • €50,- euro per maand in heel 2023 (€600,-). Dit is ongeveer 1% afhankelijk van de salarisschaal waar je in zit
  • 2% structurele loonsverhoging per 1 januari 2023
  • 2% structurele loonsverhoging per 1 juni 2023
  • 2% structurele loonsverhoging per 1 december 2023
  • Verbetering van vakbondsfaciliteiten. De vakbondscontributie wordt in de nieuwe cao netto vergoed in plaats van bruto. Er komt een periodiek overleg tussen de vakbonden en Arcadis. Op die manier kunnen vakbonden en werkgever kwesties die gedurende de looptijd van de cao spelen tijdig oppakken.
  • Mogelijkheid om rouwverlof te krijgen bij overlijden van een naaste. Vakbonden en Arcadis zullen een rouwprotocol opstellen, waarin leidinggevende richtlijnen krijgen over hoe om te gaan met rouw van medewerkers.

In de bijlage treffen jullie het volledige onderhandelingsresultaat.

Stemmen tot 9 december

Als CNV lid stem jij over dit onderhandelingsresultaat. Jij en collega vakbondsleden bepalen of er een cao-akkoord komt. Lees het resultaat goed en breng op tijd je stem uit! Stemmen kan vanaf vandaag 2 december tot uiterlijk 9 december. Digitaal stemmen kan via deze link.

Cao-pagina

Het hele cao-traject is online te volgen en je kunt bij alle fases meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen: Cao Arcadis | CNV Vakmensen

Vraag je collega’s om ook lid te worden van CNV Vakmensen. Dan kunnen ze ook meestemmen en meedoen. Want samen staan we sterker! Via deze link kunnen nieuwe leden zich aansluiten.

Heb je vragen over het onderhandelingsresultaat of het stemproces, mail of bel mij dan gerust.

Mirjam van Leussen
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M 06 2886 6597
m.vanleussen@cnvvakmensen.nl

Downloads