Stem over het onderhandelingsresultaat Sociaal kader Arcadis

De afgelopen weken heeft CNV Vakmensen samen met de andere vakbonden uitvoerig met Arcadis gesproken over een Sociaal kader. Na meerdere onderhandelingsrondes is er een resultaat bereikt. Dit resultaat leggen we nu aan jullie voor. Wat vind jij ervan?

Waarom een Sociaal kader ?

De afgelopen maanden heeft Arcadis stappen gezet tot verdere samenwerking op globale schaal. Hierover is Arcadis al enige tijd in goed overleg met de medezeggenschap. Om eventuele personele gevolgen gelijkwaardig te behandelen, heeft de medezeggenschap Arcadis verzocht om een Sociaal kader af te spreken met de vakbonden.

Waarover hebben we afspraken gemaakt?

In het Sociaal kader hebben we afspraken gemaakt voor een ontslagvergoeding, begeleiding als een medewerker zijn of haar functie verliest, een budget die een medewerker kan gebruiken voor begeleiding en afspraken over wat er met de arbeidsvoorwaarden gebeurt indien een medewerker een andere functie krijgt.
In de bijlage tref je de gehele tekst aan van het Sociaal kader.

Wat vind jij ervan?

De afspraken die we met Arcadis hebben gemaakt in het Sociaal kader, zijn beter dan de afspraken die in de wet staan. Het laatste woord is nu aan jullie. Als lid van CNV Vakmensen mag jij stemmen over het bereikte resultaat. Pas wanneer een meerderheid van de leden van CNV Vakmensen heeft ingestemd, wordt het Sociaal kader definitief.

Stemmen

Je kunt tot en met dinsdag 20 september 2022 je stem uitbrengen. Dit doe je door met deze link je stem digitaal uit te brengen.

Robert Wonnink, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65 / r.wonnink@cnvvakmensen.nl

Downloads