Onderhandelingsakkoord cao Architecten

Op 25 maart hebben de bonden CNV Vakmensen, FNV en De Unie in de architectenbranche een cao-onderhandelingsakkoord bereikt met BNA. De cao kent een looptijd van 2 jaar. De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen legt het akkoord positief voor aan de leden. In de bijlage vind je het volledige akkoord. In deze nieuwsbrief zullen we kort ingaan op de belangrijkste punten in het akkoord.
Looptijd cao
De cao kent een looptijd van 2 jaar, te weten van 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2023. CNV Vakmensen had in de inzetbrief voorgesteld een cao overeen te komen voor één jaar. Een langere looptijd was voor ons bespreekbaar afhankelijk van het totale pakket. Als onderhandelingsdelegatie hebben we een afweging gemaakt en de conclusie is dat gezien het evenwichtige pakket ingestemd kan worden met een langere looptijd.

Loonontwikkeling
Gedurende de looptijd van de cao zullen de lonen in totaal met 4% structureel stijgen. Gemiddeld is dat 2% op jaarbasis. Onze inzet was 3% loonstijging op jaarbasis. We hebben uiteindelijk ingestemd met de 2% om een aantal redenen:

* de inflatie is 1,7%
* de economische situatie is zorgwekkend
* gemiddelde loonstijgingen cao's 1,8 % (tot 1 maart 2021)

Thuiswerkvergoeding
CNV Vakmensen wil graag dat gedurende de COVID-19 periode als tegemoetkoming voor de extra kosten een vergoeding wordt verstrekt aan de thuiswerkers. We hebben een bedrag van € 50, - per maand genoemd in onze inzetbrief.  De afspraak is nu gemaakt dat op bedrijfsniveau dergelijke afspraken gemaakt moeten worden. BNA vindt een vast bedrag voor iedere thuiswerker geen recht doen aan al bestaande regelingen op bedrijfsniveau en ook kunnen er geen maatwerk afspraken worden gemaakt.

Overige punten
Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over onder anderen het minimumloon, het aanvullend geboorteverlof en het uurtarief van ZZP-ers. In de bijlage worden deze punten uitvoerig besproken.

Stemming CNV leden
Het akkoord wordt door de onderhandelingsdelegatie vvan CNV Vakmensen positief voorgelegd aan de leden. De leden van CNV Vakmensen kunnen tot donderdag 22 april aangeven of ze instemmen met het cao-onderhandelingsresultaat. Dat kan via het sturen van een email naar: j.pique@cnvvakmensen.nl 

Met vriendelijke groeten,

Jerry Piqué (bestuurder)
E: j.pique@cnvvakmensen.nl

Downloads