Onderhandelingen cao Arcadis begonnen

De onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn begonnen bij Arcadis. Op 1 april loopt de huidige cao af. Alle partijen hebben hun voorstellen ingediend en toegelicht. In deze nieuwsbrief informeer ik je over de stand van zaken van de onderhandelingen.

Voorstellen CNV
De inzet van CNV Vakmensen is gebaseerd op de uitkomst van de enquête die we uitgezet hebben. Opvallend hierbij was dat ook niet-vakbondsleden deze enquête hebben ingevuld. De belangrijkste twee punten uit onze voorstellenbrief zal ik kort toelichten.

Collectieve loonsverhoging
De markt voor ingenieursbureaus ontwikkelt zich positief. De omzetten stijgen en orderportefeuilles raken vol. Uit een onderzoek van het Technisch weekblad blijkt dat Arcadis Nederland in 2017 een omzetstijging van 3% heeft gerealiseerd. CNV Vakmensen vindt het dan ook niet opportuun om de collectieve loonsverhoging vast te stellen op basis van de CPI Afgeleid van het vorige kalenderjaar met een maximale opslag van een 0,5%.

Ontwikkeling
Om medewerkers te stimuleren en te ondersteunen in hun ontwikkeling, willen wij een afspraak maken over een persoonlijk opleidingsbudget. In het verlengde hiervan willen wij ook een afspraak maken over de loopbaanscans.

Onder ‘Downloads’ kun je de volledige voorstellenbrief van CNV Vakmensen terugvinden en lezen.

Voorstellen Arcadis
Eind januari liet Arcadis ons weten dat zij nog geen voorstellenbrief kon indienen. Zij waren in afwachting van de resultaten van een onderzoek over de arbeidsvoorwaarden die zij hebben uitgevoerd onder het personeel. Eind februari kwam Arcadis met haar voorstellen voor de nieuwe cao.

Collectieve loonsverhoging
Uit het onderzoek zou naar voren komen dat medewerkers bij Arcadis tevreden zijn over de collectieve loonsverhoging. Dit was voor Arcadis mede aanleiding om vast te houden om de collectieve loonsverhoging vast te stellen op basis van de CPI Afgeleid van het vorige kalenderjaar. Hierop kan een opslag plaatsvinden van maximaal 0,5%. De CPI Afgeleid is over 2018 uitgekomen op 1,4%. Dit betekent dat de maximale collectieve loonsverhoging uit kan komen op 1,9%. Voor Arcadis was het onbespreekbaar om hiervan af te wijken!

Loopbaanscans
In 2017 is er een afspraak gemaakt dat elk jaar 100 medewerkers een loopbaanscan mochten afnemen. Deze afspraak was voor twee jaar gemaakt. Arcadis heeft voorgesteld om voor dit jaar weer 100 medewerkers in de gelegenheid te stellen om een loopbaanscan af te laten nemen.

Pensioen
De pensioenovereenkomst die eind 2014 met Arcadis is afgesloten loopt eind dit kalenderjaar af. De pensioenregeling is sinds 1 juli 2018 ondergebracht bij ‘het nederlandse pensioenfonds’. Het pensioenfonds heeft tijdens het laatste overleg een presentatie verzorgd. De komende periode zullen we dan ook met Arcadis verder praten over een nieuwe pensioenovereenkomst.

Hoe nu verder?
Op 19 en 29 maart praten we met Arcadis verder over een nieuwe cao. Het is dan de bedoeling dat er een akkoord is bereikt voor een nieuwe cao.

Reageren?
Wil je naar aanleiding van deze nieuwsbrief reageren? Of, misschien heb je wel vragen, neem dan contact met mij op. Mijn gegevens staan onderaan deze nieuwsbrief.

Robert Wonnink
Bestuurder
M: 06 51 86 42 65
E: r.wonnink@cnvvakmensen.nl

Downloads